Рентная плата
Тема: Ресурсные и рентные платежи, Финансовая и статистическая отчетность

Звітність зі спецвикористання лісових ресурсів

Розглянемо, який порядок заповнення рядків 5.1 — 5.3 у додатку 9 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої у порядку рубок головного користування)» до податкової декларації з рентної плати.


Відповідно до п. 256.1 ст. 256 Податкового кодексу платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі - рентна плата) є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного   чи лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах (пп. 256.11.1 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу).

Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок рентної плати, відображають донараховані суми рентної плати в податковій декларації з рентної плати (далі - декларація) (пп. 256.11.5 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу).

Наказом № 719 затверджено форму декларації, невід’ємною частиною якої є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) здійснюється у додатку 9 до декларації (далі - додаток 9).

Згідно з підпунктами «а», «б» пп. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу лісокористувачі щокварталу складають декларацію наростаючим підсумком з початку року, за винятком:

 

  • лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають;
  • фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;
  • лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитку не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;
  • лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

 

При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми рентної плати) після чергового строку сплати рентної плати лісокористувачі сплачують усі суми рентної плати за строками, що минули (пп. 256.11.8 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу).

У додатку 9 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення він прокреслюються. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Податкове зобов’язання з рентної плати за  податковий (звітний) період, що зазначається у рядку 5 додатка 9, обчислюється виходячи із суми значень рядків 5.1 - 5.3 цього додатка. Заповнення зазначених рядків здійснюється так:

у рядку 5.1 зазначається сума рентної плати, нарахована суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, за деревину, заготовлену під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо, другорядні лісові матеріали, побічні лісові користування, використання корисних властивостей лісів, відповідно до підпунктів 256.2.2 - 256.2.5 п. 256.2 ст. 256 Податкового кодексу. При цьому зазначається сума рентної плати, визначена у спеціальних дозволах, виданих суб’єктами лісових відносин у відповідному звітному періоді (кварталі);

у рядку 5.2 - сума рентної плати, внесена у звітному періоді (кварталі) лісокористувачами до бюджетів, а також в касу відповідно до підпунктів «а» та «б» пп. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу;

у рядку 5.3 - донарахована у звітному періоді (кварталі) сума у разі перерахунку рентної плати за дров’яну деревину для технологічних потреб, за ліквід з крони, порубкові залишки, що підлягають використанню, за перевищення загальної кількості фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею більше ніж на 10% зазначеної в лісорубному квитку, за перевищення фактичного обсягу використання лісових ресурсів над зазначеним у лісовому квитку внаслідок виправлення технічних помилок, анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням земель для інших потреб, за надання відстрочки на заготівлю та вивезення деревини, а також за додаткове продовження вивезення деревини відповідно до частин третьої та п’ятої п. 256.9 ст. 256, пп. 256.11.2 п. 256.11 ст. 256, підпунктів «а», «б», «в» та «г» пп. 256.11.3 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу.

При заповненні декларації суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у Додатку 9 визначається:

у п. 5.1

сума рентної плати, зазначена у спеціальному дозволі (лісорубному або лісовому квитку)

у п. 5.2

сума рентної плати, сплачена лісокористувачами, визначеними підпунктами «а», «б» пп. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу

у п. 5.3

заповнюється за умов, визначених пп. 256.11.3 п. 256.11 ст. 256 цього Кодексу

 

При заповненні декларації лісокористувачами у Додатку 9 визначається:

у п. 5.1

сума рентної плати, зазначена у спеціальному дозволі (лісорубному або лісовому квитку)

п. 5.2

не заповнюється

п. 5.3

заповнюється за умов, визначених пп. 256.11.5 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу