ЕСВ

Оновлена інструкція з ЄСВ

У зв’язку з набранням чинності Законом № 909, яким внесено зміни до Закону про ЄСВ (набрали чинності з 01.01.2016 р.), виникла необхідність приведення у відповідність із чинним законодавством підзаконних актів, які визначають, зокрема, порядок нарахування та сплати єдиного внеску.
ДФС України розроблено проект наказу Мінфіну України з відповідними змінами, і, як наслідок, з 17.05.2016 р. набрала чинності оновлена Інструкція № 449. Про основні зміни, що відображені в Інструкції, читайте у цьому матеріалі.


Перелік платників ЄСВ

Змінено розділ ІІ Інструкції № 449, яким визначено перелік платників єдиного внеску.

Підпунктом 2 п. 1 цього розділу конкретизовано перелік осіб та види доходу, на які нараховується єдиний внесок, та перелік платників, які здійснюють такі нарахування, а саме: підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства таким особам:

 • військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу;
 • батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
 • особам, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • особам, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
 • особам, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини;
 • одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителям, опікунам, піклувальникам, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Також зазнав змін пп. 5 п. 1 розділу ІІ Інструкції № 449, з якого виключено з переліку платників єдиного внеску працівників — громадян України, іноземців (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) та осіб без громадянства, які працюють:

на підприємствах, в установах та організаціях, у інших юридичних осіб;

 • у фізичних осіб — підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;
 • у фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту).

Отже, починаючи з 01.01.2016 р. утримання єдиного внеску із сум нарахованої заробітної плати найманих працівників не здійснюються.

При цьому пп. 5 п. 1 розділу ІІ оновленої Інструкції платниками єдиного внеску визначено осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

База нарахування та розміри ЄСВ

Розділом ІІІ Інструкції № 449 визначено базу нарахування та розміри єдиного внеску.

Законом № 909 для всіх платників встановлено розмір єдиного внеску на рівні 22% бази нарахування, а отже, й розділ ІІІ оновленої Інструкції зазнав суттєвих змін.

У п. 1 цього розділу визначено, що єдиний внесок відповідно до Закону про ЄСВ для платників, зазначених у пп. 1 п. 1 розділу II цієї Інструкції, щодо кожної застрахованої особи встановлюється у розмірі 22% на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

При цьому вже не зазначаються класи професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску з урахуванням видів їх економічної діяльності. Таким чином, з Інструкції вилучено класи професійного ризику виробництва та розміри єдиного внеску, встановлені відповідному класу професійного ризику виробництва.

Починаючи з 01.01.2016 р. платники єдиного внеску застосовують розмір єдиного внеску на рівні 22% до визначеної бази нарахування, зокрема:

 • бюджетні установи, які застосовували розмір єдиного внеску на рівні 36,3% до суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці;
 • роботодавці, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, борт-інженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, які застосовували розмір єдиного внеску на рівні 45,96% суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, борт-радисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах;
 • роботодавці, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) та застосовували розмір єдиного внеску на рівні 34,7% суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
 • військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення та застосовували розмір єдиного внеску на рівні 34,7% суми такого забезпечення;
 • підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та застосовували розмір єдиного внеску на рівні 33,2% суми грошового забезпечення, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Підприємства суднобудівної промисловості

З Інструкції № 449 вилучено норму, якою було визначено, що на період до 01.01.2023 р. платники, зазначені у пп. 2 п. 1 розділу II цієї Інструкції, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010), звільняються від сплати єдиного внеску на суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Отже, зазначені платники починаючи з 01.01.2016 р. мають обов’язок щодо нарахування єдиного внеску на зазначені в цьому абзаці виплати на загальних підставах, застосовуючи розмір єдиного внеску 22%.

Законодавчі норми стосовно працівників-інвалідів

Слід зазначити, що незмінними залишилися законодавчі норми щодо:

 • підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, де єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону про ЄСВ у розмірі 8,41% суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих інвалідів;
 • підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, і підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, де єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону про ЄСВ у розмірі відповідно 5,3 та 5,5% суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Конкретизовано період, за який застосовується пільговий розмір єдиного внеску для осіб, яким встановлено групу інвалідності, а саме: визначено, що нарахування єдиного внеску здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії, та закінчується датою припинення інвалідності.

Скасовано утримання ЄСВ

Наступною зміною, зазначеною в розділі ІІІ Інструкції № 449, є вилучення норми щодо утримання єдиного внеску із сум нарахованої заробітної плати та винагороди за виконання робіт (надання послуг) найманих працівників та осіб, які виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

Мінімальний ЄСВ

Згідно з п. 8 розділу ІІІ Інструкції для роботодавців, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки єдиного внеску за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця.

Проте вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), яка не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до:

 • заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи (базою нарахування єдиного внеску є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру);
 • заробітної плати (доходу) працівника-інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41%;
 • заробітної плати (доходів) працівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, і підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, де застосовуються ставки 5,3 та 5,5% відповідно;
 • працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 частини першої ст. 25 Закону про відпустки.

Реалізація проекту

Набрала чинності норма, якою передбачено, що тимчасово на період модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), найманим працівникам, які є громадянами Японії та працюють в рамках реалізації Проекту, на доходи у формі заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами єдиний внесок не нараховується.

Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.

Таке нововведення стосується лише громадян Японії та доходів, пов’язаних із реалізацією Проекту, норма не застосовується до громадян України, громадян інших держав (крім громадян Японії) та осіб без громадянства, які залучені до реалізації Проекту. Крім того, ця норма не поширюється на громадян Японії у разі отримання доходів у формі заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами, не пов’язаними з реалізацією Проекту.

Деякі категорії застрахованих осіб

Наступне нововведення визначено пп. 5 п. 1 розділу IV Інструкції № 449, у якому зазначено, що при обчисленні єдиного внеску платниками, переліченими в пп. 2 п. 1 розділу II цієї Інструкції, що здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Порядку № 178, у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу за минулі періоди, застосовується розмір єдиного внеску, що діяв у місяці, за який нараховується єдиний внесок.

Таку норму запроваджено з метою захисту прав застрахованих осіб на зарахування страхового стражу в повному обсязі та після запровадження розміру єдиного внеску на рівні 22% незалежно від виду доходу та категорії застрахованої особи (крім працюючих інвалідів, для яких розмір єдиного внеску становить 8,41%, працівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, для яких розмір єдиного внеску становить 5,3%, та працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, для яких розмір єдиного внеску становить 5,3%). Це зумовлено тим, що абзацом третім п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що нарахування та сплата єдиного внеску за платників, зазначених у абзаці сьомому п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

Пунктом 5 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ визначено, що мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Тобто при нарахуванні сум допомоги або компенсації відповідно до законодавства за попередні періоди до 01.01.2016 р. застосовується єдиний внесок у розмірі 33,2%.

Скасовано черговість виплат

Відповідно до пп. 2 п. 3 розділу IV Інструкції № 449 нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ.

З 01.01.2016 р. з метою визначення максимальної величини бази нарахування єдиного внеску скасовано черговість виплат, на які нараховується єдиний внесок.

Тобто за всіма видами виплат (зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами, сума допомоги з тимчасової непрацездатності та сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами) розмір єдиного внеску становить 22%. Проте межі максимальної величини бази нарахування єдиного внеску залишилися, хоча і збільшилися починаючи з 01.01.2016 р. з 17 до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме у 2016 р. максимальна величина становить:

з 01.01.2016 р.

34 450 грн.

з 01.05.2016 р.

36 250 грн.

з 01.12.2016 р.

38 750 грн.

 

Сплата ЄСВ демобілізованими ФОП

У пп. 8 п. 3 розділу VI Інструкції № 449 для чіткого розуміння норм законодавства детальніше розписано норми щодо мобілізованих осіб із числа фізичних осіб — підприємців, зокрема тих, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) (далі — роботодавці).

Зазначені роботодавці під час особливого періоду, визначеного Законом № 3543, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби не звільняються від виконання своїх обов’язків платників єдиного внеску.

Сплата єдиного внеску має бути здійснена демобілізованою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації) без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

Отже, зазначені платники є як страхувальниками, так і застрахованими особами та одночасно — страхувальниками для найманих працівників.

Роботодавці на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважують іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів.

Протягом 10 днів після демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації) роботодавці подають до органів ДФС заяву та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Єдиний внесок, нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується демобілізованим роботодавцем протягом 180 календарних днів з першого дня його демобілізації або після закінчення його лікування (реабілітації) без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізовані роботодавці у заяві зазначають дані про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку військової служби роботодавця.

Звільнення від сплати ЄСВ ФОП — нероботодавців

Пункт 7 розділу VI Інструкції № 449 доповнено новим абзацом, у якому визначено, що фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, якщо вони не є роботодавцями.

При цьому зазначені платники звільняються від виконання обов’язків платника єдиного внеску, якщо вони не є роботодавцями, з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію).

Добровільна сплата ЄСВ

Зазнав змін і розділ V Інструкції № 449, яким передбачено добровільну сплату єдиного внеску та порядок укладення договорів про добровільну участь.

Основною зміною цього розділу є те, що фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, виключено із переліку осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, тобто зазначені особи на сьогодні є застрахованими за всіма видами страхування.

Водночас члени фермерського господарства, особистого селянського господарства у разі укладання договору добровільної участі на загальнообов’язкове державне соціальне страхування будуть застрахованими за всіма видами страхування одночасно: на пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Особи, які досягли 16-річного віку, не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску, визначених підпунктами 3, 4 п. 1 розділу II Інструкції № 449, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, мають право укладати договори добровільної участі виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

При цьому особи, які мають право на добровільну участь, обчислюють єдиний внесок відповідно до п. 9 розділу III цієї Інструкції.

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого на дату укладення договору.

Зазначені платники сплачують єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується (крім осіб, які здійснюють одноразову сплату).

Договір добровільної участі у мобілізованих осіб

Пунктом 3 розділу V Інструкції № 449 визначено особливості стосовно осіб, які уклали договори добровільної участі та були мобілізовані, а саме: протягом особливого періоду, визначеного Законом № 3543, платники, визначені пп. 5 п. 1 розділу II цієї Інструкції, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби в період дії договору про добровільну участь звільняються від виконання обов’язків щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені цим договором і Законом про ЄСВ.

Підставою для такого звільнення є заява особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу ДФС такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації).

Невиконання обов’язків у зазначеному випадку щодо сплати єдиного внеску в строки, передбачені договором про добровільну участь, не вважається порушенням умов договору (крім договорів одноразової сплати) і не є підставою вважати договір таким, умови якого не виконано.

Період, за який сплачено єдиний внесок, відповідно до укладеного договору про добровільну участь буде зараховано до страхового стажу тільки за умови подання звіту.

Надалі така особа матиме право на укладення договору про добровільну участь.

Тобто з платниками, визначеними пп. 5 п. 1 розділу II Інструкції № 449, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, у разі надання до органу ДФС відповідним державним органом протягом 10 днів після мобілізації таких осіб копії військового квитка або копії документа із зазначенням даних про призов таких осіб на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не розриватиметься укладений договір про добровільну участь до моменту їх демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації) як такий, за яким не виконано умови.

Вищезазначену норму запроваджено з метою захисту прав застрахованих осіб та уникнення перешкод для таких платників укладати договори добровільної участі у майбутньому.

Стягнення заборгованості

У розділах VI та VII Інструкції № 449 змінено термін сплати за вимогами про сплату боргу (недоїмки) та рішеннями про застосування штрафних санкцій з 10 робочих днів до 10 календарних днів.

У розділі VII Інструкції вилучено норму, якою передбачалося, що платники єдиного внеску, зазначені у розділі II цієї Інструкції, які перебувають на обліку у фіскальних органах, розташованих на території населених пунктів відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, де проводилася АТО, звільняються від відповідальності, фінансових санкцій (штрафів та пені) за невиконання обов’язків платника єдиного внеску, передбачених статтями 25, 26 Закону про ЄСВ, на період з 14.04.2014 р. до закінчення АТО чи військового або надзвичайного стану.

Отже, на сьогодні законодавством не передбачено особливих умов щодо виконання зобов’язань платниками єдиного внеску, які перебувають на обліку в органах ДФС, розташованих на території населених пунктів, де проводилася АТО.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42