Акциз

Інвентаризація обсягів залишку пального

Як врахувати дані Акта інвентаризації обсягів залишку пального (далі — Акт) при обчисленні обсягів пального, на які платник акцизного податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) акцизну накладну, та чи передбачено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання такого Акта, з’ясуємо у цій статті.


Згідно з п. 9 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу протягом 20 календарних днів починаючи з 01.03.2016 р. платник податку зобов’язаний подати контролюючому органу Акт станом на початок дня 01.03.2016 р.

Пунктами 1 та 2 розділу ІІІ Порядку № 219 передбачено, що платник податку зобов’язаний у строки, встановлені п. 9 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу, подати до контролюючого органу за основним місцем обліку Акт в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб, затвердженого в установленому порядку.

Підтвердженням прийняття контролюючим органом Акта є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається платнику податку протягом операційного дня. Датою та часом подання Акта в електронному вигляді до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надісланий Акт сформовано з порушенням вимог, передбачених вищезазначеним Порядком, протягом операційного дня платнику податку надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про відмову у прийнятті в електронному вигляді із зазначенням причин. У такому випадку платник податку зобов’язаний усунути відповідні недоліки та повторно подати Акт.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або відмову в прийнятті Акта, такий Акт вважається прийнятим контролюючим органом.

Відповідно до пп. 14.1.133 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу операційний (банківський) день — це частина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ та на їх відкликання і, за наявності технічної можливості, здійснюється їх обробка, передача та виконання.

Операційний день для реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Реєстрі триває щодня з 8.00 до 19.00 (п. 2 Порядку № 114).

Пунктом 49.20 ст. 49 Податкового кодексу передбачено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Оскільки 20.03.2016 р. було вихідним днем, останній день подання Акта до контролюючого органу — 21.03.2016 р. (з 8.00 до 19.00).

При цьому відповідно до п. 9 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу та п. 31 Порядку № 113 зазначені в Акті обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулі, визначеній п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу, а саме у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД одноразово збільшує показник (SАНакл) за відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН.

Дані Акта може бути перевірено контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців із дня його подання.

При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених в Акті, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акта перевірки.

Таким чином, платнику акцизного податку з реалізації пального необхідно було протягом 20 календарних днів починаючи з 01.03.2016 р. подати до контролюючого органу Акт станом на початок дня 01.03.2016 р.

Слід також зауважити, що чинним законодавством не передбачено відповідальності за неподання та/або несвоєчасне подання Акта. Водночас у разі неподання в установлений Податковим кодексом строк Акта станом на початок дня 01.03.2016 р. такі залишки не враховуються при визначенні обсягу, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування акцизних накладних в ЄРАН. Тобто обчислення такого обсягу пального здійснюється за формулою, визначеною п. 232.3 ст. 232 Кодексу, без одноразового збільшення на обсяг зазначених в Акті залишків цього пального.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42