Налог на прибыль

Виправлення помилок

Підприємство виявило помилку у декларації, поданій за 2015 р. Як ії виправити? Чи потрібно нараховувати штрафні санкції?


Право на виправлення помилок, що містяться у раніше поданій податковій декларації, передбачено п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу. Зокрема, зазначеним пунктом встановлено, що платник податків зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Тобто при виправленні помилок з податку на прибуток подається уточнююча декларація за формою, затвердженою наказом № 897.

У загальних рядках 01 — 26 уточнюючої декларації відображаються правильні (виправлені) показники за період, що виправляється. Додаток ВП до такої декларації не подається.

У разі якщо уточнення показників призвело до зміни податкових зобов’язань, то у спеціальних рядках декларації розраховують суму збільшення (зменшення), а саме, у:

  • рядку 27 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється позитивне (від’ємне) значення (рядок 19 — рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється»;
  • рядку 28 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється позитивне (від’ємне) значення (рядок 22 — рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється».

Підпунктом «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу встановлено, що платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів в уточнюючій декларації, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті, сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Однак, як передбачено п. 31 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, за наслідками діяльності у 2015 р. штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються.

Отже, якщо платник податку подає уточнюючу декларацію з виправленими показниками за 2015 р., то у разі заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток за зазначений період штрафні санкції на суму заниженого податкового зобов’язання не нараховуються.

 

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42