Налог на прибыль

Залишок неврахованих авансових внесків

Чи враховується у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток сума залишку неврахованих авансових внесків, cплачених при виплаті частини чистого прибутку, в наступних звітних періодах?


Податковим кодексом встановлено, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік (пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу).

Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

Враховуючи те, що сплата частини чистого прибутку за своїм економічним змістом відповідає визначеному пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поняттю дивідендів, то при спрямуванні до Держбюджету України частини чистого прибутку (доходу) державні унітарні підприємства та їх об’єднання нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ст. 57 цього Кодексу.

Таким чином, сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті частини чистого прибутку, що не врахована в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за звітний період, у якому сплачено таку суму авансових внесків, враховується в рахунок зменшення податкового зобов’язання з цього податку в наступних звітних (податкових) періодах до її повного погашення.

 

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42