Налог на прибыль

Визначення фінансового результату

Частина незавершеного виробництва переводиться в металобрухт. Втрати відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку «Інші операційні витрати». Чи необхідно коригувати фінансовий результат для цілей оподаткування податком на прибуток?


Розглянемо це питання на умовному прикладі. Припустимо, що в Дт рахунку 23 «Виробництво» обліковується 10 000 грн. Прийнято рішення про списання 5000 грн. як брак. При цьому за оцінкою спеціалістів чиста вартість реалізації металолому із зазначеного браку становить 1500 грн. Нагадаємо, що відповідно до п. 25 ПБО 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246 (далі — ПБО 9), запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Відповідно до п. 11 ПБО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318, виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

Таким чином, вартість металобрухту, призначеного на продаж (або в подальшому виробничому користуванні), відображатиметься в балансі бухгалтерським записом:

  • Дт 20; 28 (запаси) — Кт 23 (виробництво) на суму 1500 грн.

Відповідно до п. 27 ПБО 9 сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списується на витрати звітного періоду. Таким чином, різницю в розмірі 3500 грн. (5000 — 1500) буде списано на витрати звітного періоду у склад інших операційних витрат і у бухгалтерському обліку та відображено таким записом:

  • Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 23 «Виробництво» на суму 3500 грн.

Інші операційні витрати враховуються при визначенні фінансового результату відповідно до національних ПБО або МСФЗ. Податковим кодексом не передбачено будь-яких коригувань фінансового результату за такими операціями.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42