Налог на прибыль

Списання простроченої кредиторської заборгованості

Чи нараховується ПДВ при списанні простроченої кредиторської заборгованості та боргів у межах мирової угоди?


Згідно з п. 1 ст. 37 та п. 1 ст. 40 Закону України від 14.05.92 р. № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон № 2343) у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, у якій призначає ліквідатора банкрута.

Відповідно до п. 2 ст. 41, п. 1 ст. 44, пунктів 1 та 5 ст. 45 Закону № 2343 ліквідатор з дня свого призначення проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута, після чого здійснює продаж такого майна. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому ст. 45 Закону № 2343. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Пунктами 1, 2 ст. 77 зазначеного Закону визначено, що під мировою угодою у справі про банкрутство слід розуміти домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами. Мирову угоду може бути укладено на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Таким чином, якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не було оплачено протягом терміну позовної давності, то товари/послуги, внаслідок придбання яких виникла така кредиторська заборгованість, вважаються безоплатно отриманими, а покупець за такими товарами/послугами втрачає право на податковий кредит.

У податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, в тому числі в межах мирової угоди, укладеної під час провадження у справі про банкрутство, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, нараховану при придбанні товарів/послуг, які не було оплачено протягом терміну позовної давності. Коригування податкового кредиту у зазначеному випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42