Другие налоги

Інформаційне співробітництво

В останні роки все актуальнішим є питання втрат від агресивного податкового планування. Деякі платники досконало користуються відсутністю належних інструментів співпраці між державами і їх контролюючими органами стосовно оподаткування.

Вирішення цього питання є дуже необхідним для України, яка стоїть на шляху реформування податкової системи та впровадження європейських стандартів в адміністрування податків. Обмін податковою інформацією згідно з укладеними міжнародними договорами є одним із дієвих важелів, що покликані зупинити процес розмивання податкової бази та виведення оподатковуваних доходів за межі країн із високим податковим навантаженням до юрисдикцій, де вони оподатковуються за нижчою ставкою або не оподатковуються взагалі. Урядам необхідна своєчасна, конкретна та об’єктивна інформація, щоб мати можливість швидко визначити зони ризику. І міжнародне інформаційне співробітництво у цьому випадку стає основним джерелом відповідної інформації.

На практиці процес обміну інформацією з податкових питань, як правило, здійснюється трьома основними способами. Насамперед це обмін інформацією, що здійснюється на підставі запитів від компетентних органів договірної сторони (за запитом). Другий спосіб передбачає спонтанний обмін, прецедентом для якого може бути результат податкової перевірки. Третім способом, переважно погодженим за формою i змістом, є періодичний обмін інформацією між податковими владними структурами — так званий обмін в автоматичному режимі.

Україна уклала велику кількість угод про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами. Ці угоди в основному відповідають Модельній угоді Організації економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР) і містять статтю, яка зобов’язує уповноважені органи юрисдикцій надавати допомогу один одному щодо стягнення податків і обміну інформацією. Одним із практичних кроків, які зроблено світовими економічними лідерами, є підписання Багатосторонньої конвенції про обмін податковою інформацією, що надасть змогу більшості країн швидко отримати вигоду від вищого рівня обміну податковою інформацією. Це буде особливо вигідно для країн з економікою, що розвивається, оскільки у них є можливість підписати одну багатосторонню угоду замість великої кількості двосторонніх. План щодо розкриття інформації, яку юрисдикції повинні надавати, дасть можливість отримувати чітку інформацію про те, хто насправді володіє та управляє певною компанією й отримує вигоду від її діяльності. Така ініціатива об’єднала уже 78 країн світу, причому з країн — учасниць ОЕСР цю конвенцію не підписали лише Ізраїль, Туреччина і Сполучені Штати Америки.

Ще одна важлива міжнародна пропозиція — план дій BEPS (план дій з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, англ. — base erosion and profit shifting) — є ініціативою країн G20 (Великої двадцятки) та ОЕСР. План дій BEPS — це скоріше набір рекомендацій для налагодження дієвих механізмів та заходів країнам, які готові до приведення свого законодавства у відповідність із єдиними стандартами, й оскільки це не нормативно-правовий акт, то кожна держава самостійно вирішує, приймати їх чи ні. Україна, яка не є членом ОЕСР, G20, наразі має можливість брати участь у діяльності робочих груп та регіональних об’єднаннях представників податкових органів, оскільки вона є членом Європейської організації податкових адміністрацій (IOTA).

У рамках підтримки цих міжнародних ініціатив нещодавно Президент України підписав Указ від 28.04.2016 р. № 180/2016 «Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон». Цим Указом передбачається створити робочу групу для підготовки законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутку за кордон. Робоча група має підготувати до 10.06.2016 р., з урахуванням міжнародних ініціатив, розроблених ОЕСР, законопроекти щодо удосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням і виведенням доходів за кордон, запровадження правил стосовно контрольованих іноземних компаній, протидії агресивній політиці податкового планування, а також з питань лібералізації валютного законодавства України.

Указ має на меті посилити контроль за агресивним податковим плануванням вітчизняними компаніями та забезпечити збільшення прозорості ведення бізнесу в Україні. Згідно з Указом Кабінету Міністрів України необхідно невідкладно організувати роботу із приєднання України до міжнародних ініціатив ОЕСР, зокрема щодо автоматичного обміну податковою інформацією. Передбачається, що зазначені заходи сприятимуть прозорості інформації про власників компаній, унеможливлять процес відмивання грошей, перешкоджатимуть незаконному ухиленню від сплати податків. Усі ці заходи дадуть змогу кардинально змінити рівень податкової прозорості, що в свою чергу ускладнить процес уникнення оподаткування і приховування грошей за кордоном.

Отже, як бачимо, наразі в світі відбуваються важливі процеси, що стануть основою для переходу на новий рівень податкової співпраці між учасниками міжнародного співтовариства. Україна не залишається осторонь цих процесів, адже координування національних законодавчих ініціатив зі світовими ініціативами щодо боротьби з розмиванням бази оподаткування забезпечить нашій економіці більш прозоре та стабільне функціонування, а системі державних фінансів — збалансований та фінансово розвиток країни.

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42