Таможенное дело

Переміщення дорогоцінних металів

Розглянемо порядок переміщення (ввезення, вивезення) через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» фізичною особою дорогоцінних металів, які не є культурними цінностями.


На сьогодні питання митного оформлення товарів, які переміщуються через адміністративний кордон АР Крим, врегульовано Законом № 1636, яким створено вільну економічну зону «Крим» (далі — ВЕЗ «Крим»).

Згідно з частиною другою ст. 9 Митного кодексу території вільних митних зон вважаються такими, що знаходяться поза ме-жами митної території України.

Пунктом 7.1 ст. 7 Закону № 1636 визначено, що на фізичних осіб, які перетинають адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», поширюється дія розділу XII Митного кодексу з урахуванням положень ст. 9 цього Закону щодо переміщення валютних цінностей.

Відповідно до частини третьої ст. 197 Митного кодексу обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Нацбанком України.

Згідно з частиною першою ст. 369 Митного кодексу особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю, визначених частиною першою ст. 319 цього Кодексу.

З 18.01.2016 р. набрала чинності постанова № 1035, абзацом другим п. 1 якої визначено, що на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію заборонено, за винятком особистих речей громадян, визначених частиною першою ст. 370 Митного кодексу, крім товарів, визначених п. 24 частини першої зазначеної статті, що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі.

Статтею 370 Митного кодексу визначено перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, до яких, зокрема, належать особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні.

Підпунктом «г» п. 1 ст. 4 цього Кодексу передбачено, що банківські метали — це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Згідно з п. 9.2 ст. 9 Закону № 1636 фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ «Крим» або вивезти з неї на іншу територію України готівкові кошти або банківські метали на суму, встановлену Нацбанком України згідно з Декретом № 15-93.

Переміщення банківських металів через митний кордон України регламентовано Інструкцією № 148, розробленою відповідно до статей 5, 11 та 13 зазначеного Декрету.

Так, главою 4 Інструкції № 148 встановлено, що:

  • фізична особа має право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митниці ДФС в повному обсязі;
  • фізична особа має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на підставі індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів (далі — ліцензія) та за умови письмового декларування митниці ДФС.

Ліцензію видає територіальне управління Нацбанку України за місцем проживання фізичної особи у порядку, передбаченому пп. 2 п. 2 Інструкції № 148.

Відповідно до абзацу третього п. 2 глави 4 цієї Інструкції для отримання ліцензії фізична особа має подати такі документи:

  • заяву про видачу ліцензії в довільній формі;
  • копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або документа, що його замінює), місце проживання;
  • копії документів, що підтверджують придбання банківських металів в уповноважених банках.

Переміщення фізичними особами банківських металів

Вага

Умови переміщення

Підстава

Ввезення в Україну
Вивезення за межі України

Не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет

Письмове декларування митному органу в повному обсязі

Пункт 1 глави 4
Інструкції № 148

Вивезення за межі України

Перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет

Індивідуальна ліцензія на вивезення за межі України банківських металів;
письмове декларування

Пункт 2 глави 4
Інструкції № 148

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42