Налог на прибыль

Дохід нерезидента зі страхових платежів

Питання оподаткування відносин страховиків із нерезидентами завжди є актуальним, оскільки існують певні особливості щодо застосування розміру ставки податку на доходи такого суб’єкта господарювання.
У цій статті розглянемо, зокрема, на який код бюджетної класифікації здійснювати перерахування у 2016 р. податків на доходи нерезидентів за ставками 4 або 12%, що відповідно до пп. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу сплачуються за власний рахунок страховика, та як такі платежі відображаються у декларації з податку на прибуток підприємств.


Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

СхемаДля цілей зазначеного підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включаються дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Крім того, відповідно до підпунктів 134.1.2 та  134.1.3 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є дохід за договорами страхування, визначений згідно з пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141, та дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно із цим пунктом, з джерелом походження з України.

Особливість полягає в тому, що страховики сплачують податок на прибуток за загальною ставкою 18% та податок на дохід за ставкою 3%.

Слід зазначити, що податок на дохід за ставкою 3% є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.

Об’єкт оподаткування страховика, до якого застосовуються ставки 3 та 0%, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування (пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу).

Щодо страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами перестрахування, то пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 вищезазначеного Кодексу не передбачено включення сум таких платежів до об’єкта оподаткування податком на дохід за ставкою 3%.

Крім того, пп. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу встановлено, що страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) в межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, за окремими ставками, а саме:

  • у межах договорів із обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб — нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта» та за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації — за ставкою 0%;

у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, — за ставкою 4% суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), — за ставкою 0%;

  • в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому — четвертому п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу, — за ставкою 12% суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

Зауважимо, що форму декларації з податку на доходи (прибуток) страховика скасовано наказом № 897, цим самим наказом затверджено нову форму декларації з податку на прибуток підприємств, яка застосовується всіма платниками цього податку (далі — Декларація № 897).

Податок на прибуток від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, визначений за загальною ставкою 18%, відображається у рядку 06 Декларації № 897. У цьому рядку також відображається прибуток від операцій з перестрахування.

Податок на дохід за договорами страхування та співстрахування, визначений за ставкою 3%, відображається у рядку 08 Декларації № 897.

Рядок 17 Декларації № 897 є показником податку на прибуток за звітний (податковий) період, який, зокрема, включає податок на прибуток від будь-якої діяльності (рядок 06) та податок на дохід за договорами страхування і співстрахування (рядок 08).

Суми податку на дохід (прибуток) нерезидента зі страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів відображаються у графі 6 рядків 17 — 20 таблиці 1 додатка ПН до Декларації № 897 та, у свою чергу, переносяться до рядка 23 ПН «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам» основної частини Декларації № 897.

Слід зазначити, що при сплаті податкових зобов’язань платникам податку слід правильно вказувати код бюджетної класифікації (КБК) відповідного податку або збору, якщо платник помилково спрямує кошти на невідповідний код бюджетної класифікації, кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації, а отже, не буде погашено
суму грошового зобов’язання платника податків. У випадку непогашення платником податків у встановлені терміни самостійно визначеного грошового зобов’язання такий платник несе відповідальність, установлену чинним законодавством, а саме ст. 126 Податкового кодексу та ст. 1632 КпАП. Коди бюджетної класифікації затверджено наказом № 11.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42