Другие налоги

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

частину п’яту статті 179 доповнити словами «крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу»;

у статті 1861 слова «прийомних батьків» замінити словами «одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів»;

2) у Законі України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2010 р., № 20, ст. 204):

у частині третій статті 18 слова «та одним із прийомних батьків» замінити словами «одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів»;

у статті 20:

у частині четвертій слова «прийомних батьків» замінити словами «прийомних батьків і батьків-вихователів»;

у частині п’ятій слова «(крім прийомних дітей у прийомних сім’ях)» замінити словами «(крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу)».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України П. ПОРОШЕНКО