ЕСВ

Грошове забезпечення за час вимушеного прогулу

Розглянемо, чи нараховується єдиний внесок на суми грошового забезпечення, що виплачуються особам рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ, яких поновлено на посаді на підставі рішення суду за час вимушеного прогулу.

Статтею 4 Закону про ЄСВ визначено перелік платників єдиного внеску, якими, зокрема, є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 цього Закону визначено, що базою нарахування єдиного внеску для таких платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Для осіб, яким згідно з рішенням суду нараховано середню заробітну плату за вимушений прогул, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу) на кількість місяців, за які вона нарахована (абзац другий частини другої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності врегульовано законодавством про працю (ст. 3 КЗпП).

Також платниками єдиного внеску відповідно до абзацу сьомого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, зокрема, є військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства для військовослужбовців (крім військово-службовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

Для зазначених платників єдиний внесок нараховується на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи (абзац другий п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Порядок проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях урегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, котрі перебувають на такій службі, додаткові обов’язки і відповідальність.

Таким чином, на військовослужбовців, які проходять військову службу у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, КЗпП не поширюється.

Відповідно до п. 356.1 ст. 356 Податкового кодексу держава гарантує правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції та членів їхніх сімей.

Пунктом 357.1 ст. 357 цього Кодексу визначено, що форми та розмір матеріального забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Водночас п. 353.1 ст. 353 Кодексу визначено, що особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

Порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, їх права і обов’язки регламентуються Положенням № 114.

Відповідно до п. 24 цього Положення у разі незаконного звільнення або переведення на іншу посаду особи рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ підлягають поновленню на попередній посаді з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці в грошовому забезпеченні за час виконання службових обов’язків, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на службі розглядається більше одного року не з вини особи рядового, начальницького складу, така особа має право на отримання грошового забезпечення за весь час вимушеного прогулу.

Таким чином, пріоритетними будуть норми спеціального законодавства, оскільки трудове законодавство підлягає застосуванню у випадках, коли нормами спеціального законодавства не врегульовано спірні правовідносини або коли про це йдеться в спеціальному законі.

Отже, у разі незаконного звільнення особи рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ підлягають поновленню на попередній посаді з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці в грошовому забезпеченні за час виконання службових обов’язків. У разі поновлення на військовій службі (посаді) орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання про виплату військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу.

У свою чергу рішення про виплату особі рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу не порушує норми Закону про ЄСВ, а отже, і не передбачає звільнення страхувальників від нарахування і сплати єдиного внеску. Суми грошового забезпечення, що виплачуються особам рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ, яких поновлено на посаді на підставі рішення суду за час вимушеного прогулу, є базою нарахування єдиного внеску та відображаються у бухгалтерських та інших документах, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із Законом про ЄСВ нараховується єдиний внесок.

З 01.01.2016 р. єдиний внесок встановлено у розмірі 22% до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Частиною четвертою ст. 9 зазначеного Закону встановлено, що обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон № 606 — Закон України від 21.04.99 р. № 606-XIV «Про виконавче провадження». Положення № 114 — Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.91 р. № 114

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42