Другие налоги

Втрата товару за територією України

Чи визнається операція контрольованою, якщо товар втрачено за територією України, та чи потрібно її відображати у Звіті про контрольовані операції?

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу господарською операцією для цілей ТЦ є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно: • операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

• операції з надання послуг;
• операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;
• фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
• операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

Таким чином, якщо продаж товарувідбувся нерезиденту, але цей товарвтрачено, така господарська операціявизнається контрольованою за умовидотримання вимог, встановленихпп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексудля контрольованих операцій, та підлягає відображенню у Звіті проконтрольовані операції.

Водночас якщо товар втрачено і йогопродаж нерезиденту не відбувся, то такагосподарська операція не визнаєтьсяконтрольованою та не підлягає відображеннюу Звіті про контрольовані операції.

«Горячие линии»

Дата: 24 января, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42