Таможенное дело

Переміщення іноземної валюти через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим»

Питання митного оформлення товарів, які переміщуються через адміністративний кордон АР Крим, врегульовано Законом № 1636, яким створено вільну економічну зону «Крим» (далі — ВЕЗ «Крим»). Згідно з частиною другою ст. 9 Митного кодексу території вільних митних зон вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України. Розглянемо, який на сьогодні встановлено порядок переміщення фізичними особами іноземної валюти (ввезення, вивезення) через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим».

Пунктом 7.1 ст. 7 Закону № 1636 визначено, що на фізичних осіб, які перетинають адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», поширюється дія розділу XII Митного кодексу з урахуванням положень ст. 9 цього Закону щодо переміщення валютних цінностей.

Так, відповідно до п. 9.2 зазначеної статті фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ «Крим» або вивезти з неї на іншу територію України готівкові кошти або банківські метали на суму, встановлену Нацбанком України згідно з Декретом № 15-93.

Водночас питання застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території ВЕЗ «Крим» врегульовано постановою № 699.

Під час режиму тимчасової окупації валютний та платіжний режими діють з урахуванням того, що:

  • переміщення готівкової валюти держави-окупанта через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» забороняється, за винятком її переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 грн., за умови усного декларування посадовій особі митниці (пп. 2 п. 12.8 ст. 12 Закону № 1636 та п. 7 постанови № 699);
  • переміщення валюти інших категорій здійснюється за загальними правилами, встановленими Нацбанком України.

Так, порядок переміщення (ввезення, вивезення, пересилання) готівки і банківських металів через митний кордон України для резидентів і нерезидентів визначено Інструкцією № 148.

Відповідно до п. 3 глави 1 Інструкції № 148 готівка — це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки.

Фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ «Крим» або вивезти з неї на іншу територію України готівкові кошти в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу (п. 1 глави 2 Інструкції № 148).

Переміщення готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро

Для фізичних осіб, які мають місце проживання на іншій території України, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які отримали передбачену законодавством України довідку, що засвідчує проживання на материковій частині України, дозволяється переміщення готівкових коштів у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (з урахуванням обмежень, встановлених щодо валюти держави-окупанта), за умови письмового декларування митниці ДФС у повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

Для фізичних осіб, які мають місце проживання на території ВЕЗ «Крим», дозволяється:

  • ввезення на іншу територію України готівкових коштів у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (з урахуванням обмежень, встановлених щодо валюти держави-окупанта), за умови письмового декларування митниці ДФС у повному обсязі;
  • вивезення з території України готівкових коштів у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (з урахуванням обмежень, встановлених щодо валюти держави-окупанта), якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Валюта

Сума

Умови ввезення/вивезення

Російські рублі

В еквіваленті не більше ніж 10 000 грн.

Усне декларування

Інші категорії

В еквіваленті не більше ніж 10 000 євро

Усне декларування

В еквіваленті більше ніж 10 000 євро

Письмове декларування

фізичними особами, які мають місце проживання на іншій території України*:

в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро

фізичними особами, які мають місце проживання на території ВЕЗ «Крим»:

ввезення на іншу територію України — в повному обсязі;

вивезення — за умови неперевищення суми готівки, письмово задекларованої цією особою при ввезенні в Україну

*Для внутрішньо переміщених осіб за умови отримання довідки, що засвідчує проживання на материковій частині України.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Закон № 1636 — Закон України від 12.08.2014 р. № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України». Декрет № 15-93 — Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Постанова № 699 — постанова Правління Нацбанку України від 03.11.2014 р. № 699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим». Інструкція № 148 — Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148

«Горячие линии»

Дата: 14 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42