Юридическая практика

Підприємницька діяльність: підтвердження витрат

Суть справи

ДПІ проведено документальну планову виїзну перевірку ФОП «П» щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, за результатами якої складено акт.

В акті перевірки зазначено, що в період, який перевіряється, ФОП «П» перебував на загальній системі оподаткування, займався оптовою торгівлею та надавав в оренду і експлуатацію власне чи орендоване майно.

У ході перевірки встановлено, що ФОП «П» до складу витрат у 2014 р. віднесено вартість приєднання до електричних мереж об’єкта нерухомості на загальну суму 20 000 грн., чим порушено пункти 138.1, 138.8 ст. 138, пункти 177.1, 177.2, 177.4 ст. 177 Податкового кодексу, внаслідок чого занижено податок на доходи фізичних осіб.

Причиною донарахування податку на доходи фізичних осіб стало зменшення за результатами перевірки витрат на вартість послуг за підключення приміщення до електричних мереж, які не пов’язані з господарською діяльністю підприємця.

До перевірки ФОП «П» було надано документи щодо підтвердження віднесених витрат на приєднання до електричних мереж об’єкта нерухомості, а саме: договір з ПАТ «Обленерго», акт про надання послуг, рахунки та платіжні доручення про оплату послуг.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб.

Позиція платника

Платник податків не погоджується з донарахуванням податку на доходи фізичних осіб, вважає описані в акті порушення помилковими і такими, що не відповідають фактичним обставинам. Понесені витрати за послуги щодо підключення об’єкта нерухомості до електричної мережі безпосередньо пов’язано з підприємницькою діяльністю й отриманням доходу, бо дані приміщення здаються в оренду і на рахунок підприємця надходять за це кошти. А якби не було такого підключення, то ввести в експлуатацію дане приміщення було б неможливо, як і здавати його в оренду та отримувати від цього доходи, що відображаються у Книзі обліку доходів і витрат та річній декларації.

Витяг з рішення

Відповідно до пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) витрати — сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу.

Як установлено у п. 177.1 ст. 177 Податкового кодексу, доходи фізичних осіб — підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Ставка податку згідно з цим пунктом  становить 15% бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.4 цієї статті) у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому вищезазначеного пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту.

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Як зазначено у п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу, до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ цього Кодексу.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).

Як вбачається із матеріалів, при проведенні перевірки ФОП «П» ДПІ неправомірно не враховано до витрат підприємницької діяльності суми витрат підприємця на приєднання до електричних мереж об’єкта нежитлової нерухомості, який здається в оренду.

Вищезазначене пояснюється тим, що у жовтні 2014 р. підприємець придбав у власність частину нежитлового приміщення (свідоцтво на право власності видано 08.10.2014 р.).

З метою експлуатації нерухомості у межах підприємницької діяльності та отримання доходу ФОП «П» укладено договір від 10.10.2014 р. з ПАТ «Обленерго» про приєднання до електричних мереж зазначеного об’єкта нерухомості.

Відповідно до первинних документів послугу з приєднання до електричної мережі об’єкта здійснено у листопаді 2014 р.

Доходи, отримані ФОП «П» у грудні 2014 р. від надання в оренду зазначеного майна, задекларовано у звітності за 2014 р.

Таким чином, витрати, понесені підприємцем для приєднання до електричних мереж об’єкта нерухомості з метою постачання електроенергії, пов’язано з отриманням доходів та належать до операційних витрат.

Відповідно до п. 55.1 ст. 55 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасовано контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб скасовано, а скаргу платника податківзадоволено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42