Налог на прибыль

Коригування фінансового результату

Підприємство з доходом менше ніж 20 млн. грн. прийняло рішення про незастосування коригування фінансового результату, про що зазначено у декларації з податку на прибуток за 2015 р. Чи має право таке підприємство застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці у 2016 звітному році?


Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) встановлено, що платник податку має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується критерій щодо розміру доходу (менше 20 млн. грн.). Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. У подальші роки така сукупність коригування фінансового результату також не застосовується (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Водночас у разі якщо в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків) такого платника, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищить 20 млн. грн., такий платник має визначати об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу.

Отже, платник податку на прибуток, який за підсумками 2015 р. використовував право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), а при визначенні об’єкта оподаткування за підсумками 2016 р.:

  • отримає дохід більше 20 млн. грн., такий платник зобов’язаний застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу, у 2016 р.;
  • отримає дохід менше 20 млн. грн., не може застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу, у 2016 р.