Налог на прибыль

Забезпечення для відшкодування майбутніх витрат

Підприємство створює забезпечення (резерви) для відшкодування майбутніх витрат за іншими виплатами, пов’язаними з оплатою праці. Чи збільшує сума витрат на формування такого забезпечення фінансовий результат для цілей оподаткування податком на прибуток?


Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами  139.2 та 139.3 ст. 139 Податкового кодексу) згідно з національними ПБО або МСФЗ (пп. 139.1.1 п. 139.1 зазначеної статті).

Відповідно до ст. 1 Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон № 108) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вираженні, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат (ст. 2 Закону № 108).

Абзацом третім цієї статті визначено, що до інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачено актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Підпунктом 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, також передбачено інші виплати, які включають винагороди та премії, що є одноразовими, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачено актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Таким чином, якщо забезпечення (резерви) створюється для відшкодування майбутніх витрат за іншими виплатами, пов’язаними з оплатою праці, сума витрат на формування такого забезпечення не збільшує фінансовий результат для цілей оподаткування податком на прибуток.