НДС

Відшкодування ПДВ

Як здійснюється відшкодування податку на додану вартість фізичній особі — підприємцю?


Рішення про відшкодування ПДВ може бути прийнято контролюючим органом після підтвердження сум ПДВ, заявлених платником до відшкодування, відповідно до вимог ст. 200 Податкового кодексу. Тобто відшкодування ПДВ здійснюється після підтвердження заявлених до відшкодування сум ПДВ, включаючи перевірки з підтвердження відомостей, отриманих від осіб, які мали правові відносини з платником податків за ланцюгом поставлених товарів до виробника (імпортера). Рішення про повернення ПДВ може бути прийнято за результатами таких перевірок у разі додержання законодавчих і нормативних актів з питань оподаткування.

Згідно з п. 200.14 ст. 200 Податкового кодексу якщо за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірки сум бюджетного відшкодування, визначених у п. 200.11 цієї статті, контролю-ючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган, зокрема, у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування.

Таким чином, лише після узгодження сум ПДВ, задекларованих до відшкодування, вживаються заходи, визначені чинним законодавством України.

Також слід зазначити, що відповідно до п. 200.12 ст. 200 Податкового кодексу у разі наявності у платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума ПДВ, зменшена на суму такого податкового боргу.

У разі виникнення у платника податку необхідності зміни напряму узгодженого бюджетного відшкодування такий платник податку має право подати відповідну заяву до контролюючого органу, який протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої заяви повинен її задовольнити.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42