Новини

Зміни до ПБО та форм фінансової звітності

02.04.2014 / 16:18
Зміни до ПБО та форм фінансової звітності

Мінфіном України затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Викладено у новій редакції Фінансовий звіт та Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Внесено зміни до Звіту про власний капітал (форма № 4), Консолідованого звіту про власний капітал (форма № 4-к) та Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5).

Внесено зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, НПБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПБО 7 «Основні засоби», ПБО 11 «Зобов’язання», ПБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», ПБО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», ПБО 31 «Фінансові витрати».

Наказ розміщено на сайті «Вісника» у розділі «Документи».


Наказ від 08.02.2014 р. № 48

 

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42