Новини

Валютне регулювання

06.05.2014 / 15:44
Валютне регулювання

Нацбанком України повідомлено, що жодних обмежень на отримання клієнтами — фізичними особами коштів зі своїх рахунків у національній грошовій одиниці не запроваджено. Щодо вкладів в іноземній валюті, то Нацбанком України було введено тимчасові регулятивні норми (до 01.05.2014 р.), що регулюють видачу вкладів з рахунків в іноземній валюті та стосуються:

випадків дострокового розірвання депозитних угод в іноземній валюті та дострокового погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті — банкам надано право повертати клієнтам кошти в національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції;

випадків запиту клієнтів на отримання великих сум готівки в іноземній валюті — банки зобов’язані здійснювати видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати у межах до 15 000 грн. на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Нацбанку України.


Лист від 01.04.2014 р. № 19-012/13603