Новини

Стандарти бухгалтерського обліку

20.08.2014 / 12:12
Стандарти бухгалтерського обліку

У Мін’юсті України 30.07.2014 р. зареєстровано наказ Мінфіну України, яким внесено зміни до ПБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», ПБО 21 «Вплив змін валютних курсів», ПБО 31 «Фінансові витрати».

Встановлено, що операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). Водночас операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можна відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

За монетарними статтями в іноземній валюті курсові різниці визначаються на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). При цьому для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу, а на дату здійснення господарської операції — валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювалися господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.

Виправлено кодування у графах Звіту про фінансові результати (форми № 2-м та № 2-мс) для суб’єктів малого підприємництва.


Наказ від 14.07.2014 р. № 754