Застосування до банків іноземних санкцій

28.08.2014 / 16:43
Застосування до банків  іноземних санкцій

З 19.08.2014 р. набрали чинності зміни, внесені постановою Правління Нацбанку України до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого власною постановою від 17.08.2012 р. № 346, якими передбачено застосування Нацбанком України таких заходів і у разі здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтере-сам вкладників чи інших кредиторів банку, або в разі застосування іноземних санкцій на підставі результатів (матеріалів), що містять інформацію, отриману від відповідних органів інших держав, міждержавних об’єднань або міжнародних організацій, органів державної влади України, та/або офіційно опубліковану (оприлюднену, у тому числі шляхом розміщення на їх офіційних веб-сайтах) ними інформацію про застосування іноземних санкцій.


Постанова від 15.08.2014 р. № 494