Новини

Діяльність банків

10.09.2014 / 12:07
Діяльність банків

Правлінням Нацбанку України з метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України за наведеним переліком, ураховуючи обставини, що спричинені тимчасовою окупацією території АР Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської системи на території Донецької та Луганської областей, а також зростання після 06.02.2014 р. курсу іноземних валют до національної валюти України, зобов’язано банки дотримуватися таких обмежень:

  • не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Нацбанку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами;
  • не здійснювати активних операцій з інсайдерами в частині укладання нових кредитних договорів і договорів про надання банком фінансових зобов’язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;
  • не здійснювати дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вище ніж 50% номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;
  • не здійснювати викупу власних акцій;
  • не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;
  • не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;
  • не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі тощо.

Постанова набирає чинності з дня опублікування та діє до 01.01.2015 р.


Постанова від 26.08.2014 р. № 529