Новини

Марки акцизного податку

15.10.2014 / 12:27
Марки акцизного податку

Змінами, внесеними Кабінетом Міністрів України до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого власною постановою від 27.12.2010 р. № 1251, встановлено таке.

Підприємства - виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів (покупці марок) подають щомісяця до 10 числа до територіального органу ДФС (продавець марок) для задоволення через два місяці потреби в марках акцизного податку попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, платіжний документ на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці. При цьому до 20 числа місяця, у якому подано заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити коригування в бік збільшення не більш як на 40% кількості та видів марок шляхом подання додаткової поперед-ньої заявки-розрахунку.

Невикористані марки, які не пошкоджено, приймаються їх продавцем. Покупець марок подає заяву про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів. При цьому сплачена сума акцизного податку відповідно до висновку продавця марок відшкодовується покупцю марок або за його бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок, крім суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкового векселя.

Оформлені належним чином невикористані марки, які не пошкоджено, повертаються разом з реєстром марок їх продавцю, котрий складає акт про прийняття повернутих марок.

Повернуті невикористані марки, які не пошкоджено, можуть бути повторно видані продавцем марок за заявою покупцю марок, який їх повернув. При цьому плата за марки не стягується.

Постанова набирає чинності з дня опублікування.


Постанова від 01.10.2014 р. № 499