Новини

Валютний контроль

10.11.2014 / 17:13
Валютний контроль

З 05.11.2014 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України, якою визначено порядок застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» (далі — ВЕЗ «Крим»).

Установлено, що для цілей застосування нормативно-правових актів Нацбанку України особа, місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюється до нерезидента (за інвестиційними операціями — до іноземного інвестора).

Перекази (платежі) з материкової території України на територію ВЕЗ «Крим» та навпаки здійснюються в гривнях або іноземній валюті з урахуванням такого.

Фізичні особи, які мають податкову адресу на іншій території України, ніж ВЕЗ «Крим», зобов’язані задекларувати об’єкти житлової нерухомості, що перебувають в їх власності та розташовані на території ВЕЗ «Крим», а для здійснення переказів, пов’язаних із такими об’єктами житлової нерухомості, подають до банку документ про декларування. Виконання фізичними особами зобов’язань, пов’язаних з іншим майном, здійснюється банками на підставі документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення оплати зобов’язань. Переказ коштів з метою оплати зобов’язань, пов’язаних із розташованим на території Криму майном, резиденти здійснюють із власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.

Юридичні особи здійснюють перекази на користь суб’єктів Криму з метою оплати зобов’язань, пов’язаних із розташованим на території Криму майном (крім цінних паперів), що було набуте цими резидентами до набрання чинності Законом України від 12.08.2014 р. № 1636-VII на підставі документів, які підтверджують право власності на таке майно, та документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення оплати зобов’язань.

Інвестиції резидентів в об’єкти інвестиційної діяльності, розташовані (зареєстровані) на території Криму, заборонено.

Переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» заборонено, за винятком їх переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 грн., за умови усного декларування посадовій особі митниці.

На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Нацбанку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

Постанову розміщено на сайті «Вісника» у розділі «Документи».


Постанова від 03.11.2014 р. № 699