Новини

Скасування пені та штрафів під час АТО

20.11.2014 / 12:49
Скасування пені  та штрафів під час АТО

Нацбанком України повідомлено, що банки зобов’язані скасувати громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14.04.2014 р. з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася АТО, а також юридичним особам та фізичним особам — підприємцям, що провадять (провадили) господарську діяльність на території цих населених пунктів, пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення АТО.

Банки мають встановлювати місце проведення господарської діяльності юридичної особи, фізичної особи — підприємця на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а місце проживання клієнта — фізичної особи — на підставі даних, зазначених у поданих клієнтом офіційних документах або засвідчених в установленому порядку їх копій.

Реалізація таких прав не потребує отримання банком будь-яких інших документів, у тому числі сертифікатів про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) Торгово-промислової палати.


Електронне повідомлення від 05.11.2014 р. № 18-112/64483