Новини

Оголошено конкурс

27.11.2014 / 10:40
Оголошено конкурс

з визначення уповноважених бірж на право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

Конкурсна комісія з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, створена відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженого наказом Міндоходів України від 10.10.2013 р. № 575, зареєстрованим у Мін’юсті України 20.12.2013 р. за № 2159/24691, оголошує конкурс з визначення уповноважених бірж на право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу майна, що перебуває у податковій заставі.

До участі в конкурсі допускаються біржі, створені згідно із Законом України «Про товарну біржу», які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали на розгляд комісії заяву та повний пакет документів, зазначених у цьому оголошенні. Відповідно до вимог наказу Міндоходів України від 10.10.2013 р. № 575 «Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі», зареєстрованого у Мін’юсті України 20.12.2013 р. за № 2159/24691, для участі в конкурсі претенденти мають до 12.12.2014 р. подати до конкурсної комісії документи:

1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів (місцезнаходження, телефон), складу керівництва (прізвища, ініціали, посади), чисельності працівників.

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів.

3. Копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідним підтвердженням їх прийняття органом статистики.

4. Правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, скріпленим печаткою біржі.

5. Обґрунтовану інформацію про технічні можливості для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою у довільній формі), у тому числі:

  • про кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими ніж 2,5 млн. грн.;
  • ро наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування, площею не менше ніж 40 м2 та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 м2, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;
  • про наявність не менше п’яти ліній міського та міжміського телефонного зв’язку;
  • про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайту) біржі у глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайту);
  • про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується фотокопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом державного майна України, засвідчених в установленому порядку);
  • про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом державного майна України (підтверджується фотокопією документа, засвідченою в установленому порядку);
  • про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);
  • про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди).

 6. Письмове зобов’язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, інформації про майно суб’єктів господарювання державного сектора економіки, що реалізується як об’єкт податкової застави, та про відрахування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформацію про яке включено до цієї інформаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до договорів, укладених з органами доходів і зборів.

7. Довідку про присвоєння облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу за формою згідно з додатком 1 до Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.05.2013 р. № 560, зареєстрованим у Мін’юсті України 17.06.2013 р. за № 984/23516.

Заяви для участі у конкурсі приймаються за адресою: 04655 м. Київ-53, Львівська пл., 8, ДФС України, Департамент погашення заборгованостей, к. 202/8 К-Х. Контактні телефони для довідок з питань проведення конкурсу:
(044) 247-81-37, 247-35-62, 247-36-41.

Кінцевий термін прийняття документів (по даті реєстрації вхідної кореспонденції до ДФС України) на конкурс — 11 грудня 2014 р.


Засідання конкурсної комісії відбудеться 16.12.2014 р. о 10.00 за адресою: Державна фіскальна служба України,
04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8, к. 1511.
Довідки за телефоном: 247-81-37.

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42