Новини

Відрахування до держбюджету

20.01.2015 / 16:04
Відрахування до держбюджету

З 27.12.2014 р. набрали чинності зміни, внесені Кабінетом Міністрів України до Порядку відрахування до держбюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого власною постановою від 23.02.2011 р. № 138.

Установлено, що частина чистого прибутку (доходу), яка відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства.

Під час розрахунку чистого прибутку (доходу) за 2014 р. його розмір збільшується на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні періоди 2010 — 2013 рр., але не менше суми дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у звітному періоді, які включають у тому числі амортизацію.

Центральні органи виконавчої влади, які виконують функції з управління майном державних підприємств, мали забезпечити перерахування до 29.12.2014 р. частини нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду держбюджету за затвердженим вищезазначеною постановою переліком.


Постанова від 24.12.2014 р. № 710