Новини

Врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках

11.03.2015 / 17:19
Врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках

З 04.03.2015 р. набрала чинності і діятиме до 03.06.2015 р. включно постанова Правління Нацбанку України про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, якою продовжено дію норм попередніх власних постанов від 20.08.2014 р. № 515, від 20.11.2014 р. № 734, від 01.12.2014 р. № 758.

Заборонено банкам:

  • надавати клієнтам кредити в національній валюті (у тому числі за відкритими кредитними лініями та шляхом пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забезпечення виконання зобов’язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках;
  • купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), що має кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках у цьому та/або інших уповноважених банках (крім випадків, коли загальна сума коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунках клієнта в уповноважених банках, менша, ніж 10 000 дол. США). Такий клієнт-резидент виконує зобов’язання в іноземній валюті за рахунок наявних у нього коштів в іноземній валюті.

Передбачено, що якщо сума заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення на перерахування за межі України іноземної валюти дорівнює або більше еквівалента 50 000 дол. США на дату зая--ви/платіж-ного доручення, то уповноважений банк подає разом із реєстром копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Пакет документів, що подаються для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти за межі України, має додатково містити:

  • за імпортними операціями - довідку ДФС України про відсутність у клієнта заборгованості з податків, зборів, платежів, а також у передбачених законодавством випадках - відповідний акт цінової експертизи (погодження);
  • за операцією з купівлі та/або перерахування за кордон коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу іноземним інвестором на фондовій біржі боргових цінних паперів (крім державних облігацій України), - підтвердження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо відсутності ознак фіктивності здійснення цієї операції тощо.

Постанова від 03.03.2015 р. № 160