Новини

Ліміт залишку готівки в касі в особливий період

17.03.2015 / 17:28
Ліміт залишку готівки в касі в особливий період

З 06.03.2015 р. набрала чинності постанова Правління Нацбанку України, якою викладено в новій редакції Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затверджене власною постановою від 03.03.2015 р. № 157.

Визначено особливості організації роботи з готівкового обігу уповноваженими банками та ведення касових операцій підприємствами, організаціями та фізичними особами — підприємцями в особливий період. Встановлено, що підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Ініціатором процедури узгодження є обслуговуючий банк. Для підприємств, організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, зазначений ліміт має вважатися нульовим, а не здана підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка — понадлімітною. В особливий період підприємства, організації переглядають порядок і строки здавання виручки з метою максимального залучення готівки до кас уповноважених банків.

Підприємства, організації, фізичні особи — підприємці, які відкрили поточні рахунки в уповноважених банках і зберігають на цих рахунках кошти на договірних засадах, здійснюють розрахунки за зобов’язаннями між собою виключно у безготівковій формі (крім розрахунків з бюджетом і цільовими фондами, які можуть здійснюватися готівкою за рахунок коштів, одержаних в банку або з виручки) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацбанку України, а з населенням — як у безготівковій, так і в готівковій формах.


Постанова від 03.03.2015 р. № 157