Лист

Лист Нацбанку України від 13.03.2015 р. № 50-03014/16550

31.03.2015 / 12:33
Лист Нацбанку України від 13.03.2015 р. № 50-03014/16550

Про перелік документів, що посвідчують особу, які є підставою для здійснення касових операцій

Національний банк України розглянув Ваше звернення щодо надання роз’яснення про перелік документів, що посвідчують особу, які є підставою для здійснення касових операцій, і повідомляє таке.

Згідно з вимогами частини першої ст. 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі - Закон) паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.

Крім того, у переліку документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, наведено ряд інших документів відповідно до їх функціонального призначення (п. 1 частини першої ст. 13 Закону).

Згідно з вимогами Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.92 р. № 2503 (у редакції Постанови Верховної Ради України від 18.09.2012 р. № 5294 (далі - Положення)), паспорт громадянина України дійсний для здійснення банківських операцій та укладання цивільно-правових угод (п. 1 розділу I Положення). Документом, що замінює паспорт громадянина України, є тимчасове посвідчення, форма якого та порядок видачі встановлюються Міністерством внутрішніх справ України (п. 19 розділу II Положення).

На підставі вищезазначеного Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 р. № 174 (зі змінами) (далі - Інструкція № 174), передбачено зазначення у грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми, за винятком реалізації пам’ятних монет, даних паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює: найменування документа, серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що його видала (п. 1.3 глави першої розділу IV Інструкції № 174).

Крім того, ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів відповідно до законодавства України.

Так, частиною дев’ятою ст. 9 Закону України № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначено, що для ідентифікації фізичних осіб банки мають зазначати інформацію про клієнта на підставі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).

Отже, на території України паспорт громадянина України є основним документом, що містить необхідні для ідентифікації клієнта відомості.

Однак законодавство не містить переліку документів, на підставі яких банк зобов’язаний проводити банківські операції та ідентифікацію клієнтів.

Таким чином, банк має право самостійно визначати перелік офіційних документів клієнта, на підставі яких, на його думку, можливо достовірно встановити усі необхідні відомості, що вимагаються при заповненні касових документів.


Директор Департаменту грошового обігу В. П. ЗАЙВЕНКО