Лист

Лист ДФС України від 23.03.2015 р. № 9843/7/99-99-17-03-01-17

01.04.2015 / 10:47
Лист ДФС України від 23.03.2015 р. № 9843/7/99-99-17-03-01-17

Про надання роз’яснення

Головним управлінням ДФС в областях, мКиєві

Міжрегіональному головному управлінню ДФС —
Центральному офісу з обслуговування великих платників

Прийняття Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі - Закон № 77), який набрав чинності з 01.01.2015 р. та надав роботодавцям право на застосування коефіцієнта понижуючої ставки єдиного внеску, стало значним кроком у реформуванні сплати єдиного внеску.

Проте умови, визначені Законом № 77, виявилися обтяжливими для більшості платників єдиного внеску.

З метою залучення більшої кількості платників єдиного внеску до застосування понижуючого коефіцієнта народними депутатами України спільно з Державною фіскальною службою України розроблено зміни до Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464), які внесено Законом України від 02.03.2015 р. № 219-VIII «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці)», який набрав чинності з 13.03.2015 p.

Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 доповнено новим пунктом 95, згідно з яким платники єдиного внеску до 31 грудня 2015 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розмір єдиного внеску, встановлений частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої ст. 8 Закону № 2464 для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, застосовується з понижуючим коефіцієнтом (далі - Коефіцієнт), якщо платником виконуються одночасно такі умови:

а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу у звітному місяці (далі - БН(зо)) збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно із середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 р. у розрахунку на одну застраховану особу (далі - СмБН(зо)2014);

б) після застосування Коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу у звітному місяці (далі - СП(зо)м) становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 р. (далі - ЄмП(зо)2014);

в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 відсотків середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 р. (далі - СмК(зо)2014). Ця умова не застосовується до платників єдиного внеску, визначених в абзацах третьому та четвертому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464.

Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно за такою формулою:

Коефіцієнт = СмБН(зо)2014 / БН(зо),

де:

СмБН(зо)2014 - середньомісячна база нарахування єдиного внеску платника у 2014 р. у розрахунку на одну застраховану особу - це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок/кількість звітних місяців платника у 2014 р. / СмК(зо)2014;

БН(зо) - база нарахування єдиного внеску на одну застраховану особу за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовим договором, це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуг) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 р. / кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 року, яким нараховано виплати;

СмК(зо)20І4 - середньомісячна кількість застрахованих осіб платника за 2014 р. - це сумарна кількість застрахованих осіб, яким нараховано виплати у кожному місяці у 2014 р. / кількість звітних місяців платника у 2014 р.;

СмП(зо)2014 - середньомісячний платіж на одну застраховану особу у 2014 р. - це сума нарахованого єдиного внеску за 2014 р. / кількість звітних місяців платника у 2014 р. / СмК(зо)2014;

СП(зо)м - середній платіж на одну застраховану особу у звітному місяці - це сума нарахованого єдиного внеску у звітному місяці 2015 р. / кількість застрахованих осіб у звітному місяці 2015 р., яким нараховано виплати.

Якщо в результаті розрахунку Коефіцієнта його значення становить менше ніж 0,4, то платник застосовує Коефіцієнт 0,4.

Коефіцієнт застосовується в тому числі при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи.

Коефіцієнт не застосовується платниками єдиного внеску, вказаними в абзаці сьомому п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, які виплачують грошове забезпечення.

Розрахований Коефіцієнт та розмір єдиного внеску зазначаються з трьома знаками після коми.

При розрахунку Коефіцієнта показники за 2014 р. визначаються на підставі звітності платника єдиного внеску, яка подається відповідно до вимог цього Закону.

У разі застосування Коефіцієнта платник єдиного внеску зазначає про це у звіті.

Платник єдиного внеску, що застосував Коефіцієнт та не сплатив нарахований єдиний внесок у встановлені Законом строки, позбавляється права в майбутньому застосувати Коефіцієнт до повної сплати такої недоїмки (боргу). Право на застосування Коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг).

З 1 січня 2016 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, застосовуються з коефіцієнтом 0,6.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Розглянемо основні відмінності між Законом № 77 та Законом № 219 в частині застосування понижуючого коефіцієнта.

Платники єдиного внеску, які мають право застосувати понижуючий коефіцієнт:

 

Закон № 77

Закон № 219

Відмінність

Визначені в абзацах другому та третьому п. 1 частини першої ст. 4 та ст. 10, тобто:

Визначені в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому (крім платників, які виплачують грошове забезпечення) п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, тобто:

Виключено платників, зазначених у ст. 10 Закону № 2464 (тобто платників, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування);
Надано можливість застосовувати понижуючий коефіцієнт платникам єдиного внеску, визначеним в абзацах четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 (тобто особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та фізичним особам, які використовують найману працю, а також підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами)

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами

Без змін

Фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

Без змін

Особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464:


Виключено

члени фермерського господарства, особистого селянського господарства


Виключено

Громадяни України, які працюють за межами України


Виключено

особі, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску


Виключено


Фізичі особи, які забезпечують себе роботою самостійно, тa фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту)

Доповнено


Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, котрі виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

Доповнено

 

База нарахування єдиного внеску, до якої застосовується понижуючий коефіцієнт:

Закон № 77

Закон № 219

Відмінність

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою ст. 8 та ст. 10 Закону № 2464

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами


 

Понижуючий коефіцієнт застосовується до ставок, встановлених частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої ст. 8 Закону № 2464:

Єдиний внесок для платників, зазначених у п. 1 (тобто для роботодавців) (крім абзацу сьомого (тобто крім підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами) частини першої ст. 4 цього Закону, встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 (тобто сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці») бази нарахування єдиного внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності (від 36,76 відсотка для 1 класу професійного ризику виробництва, до 49,7 відсотка для 67 класу професійного ризику виробництва)

Єдиний внесок для платників, зазначених у п. 1 (тобто для роботодавців) (крім абзацу сьомого (тобто крім платників, які виплачують грошове забезпечення), частини першої ст. 4 цього Закону, встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 (тобто сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці») бази нарахування єдиного внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності (від 36,76 відсотка для 1 класу професійного ризику виробництва, до 49,7 відсотка для 67 класу професійного ризику виробництва)

Без змін

Для бюджетних установ (єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,3 відсотка визначеної бази нарахування)

Для бюджетних установ (єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,3 відсотка визначеної бази нарахування).

Без змін

Для платників, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах (єдиний внесок встановлюється у розмірі 45,96 відсотка визначеної бази нарахування)

Для платників, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах (єдиний внесок встановлюється у розмірі 45,96 відсотка визначеної бази нарахування)

Без змін

Винагорода за цивільно-правовими договорами для роботодавців, крім тих, які виплачують грошове забезпечення, (єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,7 відсотка)

Винагорода за цивільно-правовими договорами для роботодавців, крім тих, які виплачують грошове забезпечення, (єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,7 відсотка)

Без змін

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), розрахунки з оплати праці якого проводяться нецентралізовано, під час визначення розміру єдиного внеску відноситься до того виду економічної діяльності, якому відповідає його діяльність (від 36,76 відсотка для 1 класу професійного ризику виробництва до 49,7 відсотка для 67 класу професійного ризику виробництва)

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), розрахунки з оплати праці якого проводяться нецентралізовано, під час визначення розміру єдиного внеску відноситься до того виду економічної діяльності, якому відповідає його діяльність (від 36,76 відсотка для 1 класу професійного ризику виробництва до 49,7 відсотка для 67 класу професійного ризику виробництва)

Без змін

На період до 1 січня 2023 р. для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30,1 розділ 30, клас 33.15 група 33,1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) (розмір єдиного внеску встановлюється у розмірі 33,2 відсотка визначеної бази нарахування єдиного внеску)

На період до 1 січня 2023 р. для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30,1 розділ 30, клас 33.15 група 33,1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) (розмір єдиного внеску встановлюється у розмірі 33,2 відсотка визначеної бази нарахування єдиного внеску)

Без змін


Підприємства установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами (єдиний внесок встановлюється у розмірі 33,2 відсотка визначеної бази нарахування)

Доповнено

 

Умови застосування Коефіцієнта:

Закон № 77

Закон № 219

Відмінність

Показники розраховувались виходячи з показників в цілому по платнику

Показники розраховуються виходячи з даних на одну застраховану особу

Конкретизація по одній застрахованій особі

1) загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, в 2,5 раза або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 р.; або якщо загальна база нарахування єдиного внеску не перевищує в 2,5 раза чи більше загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 р., то платник замість коефіцієнта 0,4 застосовує і коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування єдиного внеску платника за 2014 р. на загальну базу нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода, за цивільно-правовими договорами (але в будь-якому випадку коефіцієнт не може бути менше 0,4)

а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці (далі - БН(зо)) збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 р. у розрахунку на одну застраховану особу (далі - СмБН(зо)2014)

Для набуття права на застосування понижуючого коефіцієнта платнику єдиного внеску необхідно збільшити базу нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу мінімум на 20 відсотків

2) середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 відсотків порівняно із середньою заробітною платою за 2014 р.


Виключено

3) середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта становитиме не менше ніж 700 гривень

б) після застосування Коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці (далі - СП(зо)м) становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 р. (далі - СмП(зо)2014)

Надано можливість платникам, які виявили бажання застосувати понижуючий коефіцієнт, підвищити заробітну плату найманим працівникам, при цьому середньомісячний платіж на одну застраховану особу залишається на минулорічному рівні

4) середня заробітна плата по підприємству становитиме не менше трьох мінімальних заробітних плат


Виключено


в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховано виплати, не перевищує 200 відсотків середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 р. (далі - СмК(зо)2014). Ця умова не застосовується до платників єдиного внеску, визначених в абзацах третьому та четвертому п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону

Доповнено

 

Норма Закону, яка діятиме з 01.01.2016 р.:

Закон № 77

Закон № 219

Відмінність

3 1 січня 2016 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою ст. 8 та ст. 10 Закону № 2464 для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому та третьому п. 1 частини першої ст. 4 та ст. 10 Закону № 2464, застосовуються з коефіцієнтом 0,6

3 1 січня 2016 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої ст. 8 Закону № 2464 для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, застосовуються з коефіцієнтом 0.6

Вилучено платників, зазначених у ст. 10 Закону № 2464 (тобто платників, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування).
Надано можливість застосовувати понижуючий коефіцієнт платникам єдиного внеску, визначеним в абзацах четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 (тобто особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та фізичним особам, які використовують найману працю, а також підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами)

 

Законом № 219 надано можливість застосовувати понижуючий коефіцієнт платникам, які були утворені або розпочали фінансово-господарську діяльність протягом 2014 р. Для розрахунку таких показників, як:

СмБН(зо)2014 - середньомісячна база нарахування єдиного внеску платника у 2014 р. у розрахунку на одну застраховану особу;

СмК(зо)2014 - середньомісячна кількість застрахованих осіб платника за 2014 р.;

СмП(зо)2014 - середньомісячний платіж на одну застраховану особу у 2014 р.

Використаються дані з урахуванням кількості звітних місяців у 2014 р,. тобто у разі якщо платником єдиного внеску здійснено нарахування заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами хоча б в одному місяці 2014 р. та дотримано умов, визначених Законом № 219, він має право на застосування понижуючого коефіцієнта. У разі застосування Коефіцієнта платник здійснює розрахунки показників пропорційно кількості звітних місяців 2014 р.

З огляду на те що Закон № 219 набув чинності у березні 2015 р., визначені ним умови для застосування понижуючого коефіцієнта застосовується до доходів, нарахованих за весь цей місяць.

Водночас Законом № 219 визначено, що понижуючий коефіцієнт застосовується у тому числі при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи, тобто за місцем роботи за сумісництвом роботодавець має право застосувати знижувальний коефіцієнт до ставки єдиного внеску, згідно з якою оподатковується дохід сумісника.

Понижуючий коефіцієнт не застосовується до:

ставки єдиного внеску для платників, які виплачують грошове забезпечення (34,7 відсотка);

ставки єдиного внеску для підприємств, установ, організацій для працюючих інвалідів (8,41 відсотка);

ставки єдиного внеску для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УTOC (5,3 відсотка);

ставки єдиного внеску для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (5,5 відсотка);

всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримання (3,6 відсотка, 6,1 відсотка, 2,6 відсотка, 2 відсотка, 2,85 відсотка).

Законом № 219 визначено, що якщо в результаті розрахунку понижуючого коефіцієнта його значення становить менше 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4.

Розрахований коефіцієнт і розмір (ставка) єдиного внеску вказуються з трьома знаками після коми.¶

При розрахунку понижуючого коефіцієнта показники за 2014 р. визначаються на підставі звітності платника єдиного внеску, поданої відповідно до вимог Закону № 2464. ¶ Зазначену інформацію необхідно взяти до уваги, використовувати у роботі та довести до відома платників єдиного внеску.


В.о. Голови М. В. МОКЛЯК