Новини

Зміни в Податковому кодексі України. Вичаємо нову Декларацію з податку на прибуток

18.06.2015 / 11:39
Зміни в Податковому кодексі України. Вичаємо нову Декларацію з податку на прибуток

23 липня 2015 року, з 14.00 до 17.00

Організатор: МГО РНБА

Генеральний партнер - компьютерна програма «M.E.Doc IS»

Спікер : Засуха Галина Володимирівна, директор консалтингової фірми, сертифікований аудитор, спеціаліст з бухгалтерського та податкового обліку.


Вичаємо нову Декларацію з податку на прибуток

ПРОГРАМА:

1. Всі питання будуть викладені з урахуванням змін у ПКУ.

2. Нові правила застосування трансфертного ціноутворення та звичайних цін.

3. Порядок виправлення помилок у деклараціях за 2012-2014 роки.

4. Бухгалтерський облік - основа для податку на прибуток. Формування фінансового результату до оподаткування.

5. Дві категорії платників - хто вони?

6. Операції з основними засобами та НМА: підстроюємо облікову політику під нові правила; балансова вартість ОС і НМА на 01.01.15.

7. Різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів:

вплив дооцінки / уцінки ОЗ на податковий облік;

зменшення / відновлення корисності ОС. Податковий облік;

інвестиційна нерухомість провокує збільшення об’єкта оподаткування;

коригування при продажу основних засобів;

витрати на ремонти та поліпшення ОС. Відображаємо по-новому;

куди подіти податкове поліпшення при поверненні орендованого майна.

8. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень):

формування резервів і забезпечень для відшкодування майбутніх витрат;

ознаки безнадійної заборгованості у податковому обліку для віднесення до витрат.

9. Інші види податкових різниць:

розрахунок обмеження щодо віднесення до податкових витрат відсотків за борговими зобов’язаннями;

облік різниці між договірною ціною і звичайною ціною реалізації та придбання;

обмеження при придбанні у неприбуткових організацій та у нізконалогових нерезидентів;

придбання роялті у нерезидентів;

різниці за операціями з цінними паперами.

10. Застосування валютних курсів для оцінки операцій в іноземній валюті та розрахунок курсових різниць. Валютне регулювання НБУ. Зміна ціни товарів (послуг) при розрахунках резидентів.


Вартість участі у семінарі:

Для членів РНБА - 350 грн.

Для осіб, які не є членами РНБА - 450 грн.

Місце проведення: м. Київ, вул. Воровського, 26

Реєстрація:

+380 44 568 57 95

+380 67 649 39 47 Людмила Іванівна

 

Онлайн-реєстрація:  http://rnba.com.ua/Ua/2015/07/izmeneniya-v-nalogovom-kodekse-ukrainy-nalog-na-pribyl-5/