Новини

Основні засоби

23.06.2015 / 17:49
Основні засоби

Мінфіном України повідомлено, що придбаний об’єкт основних засобів, вартість якого без ПДВ становить 2400 грн., має обліковуватися на субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Пунктом 2 розділу IV НП(С)БО в державному секторі 121 «Основні засоби» встановлено, що незавершені капітальні інвестиції не підлягають амортизації. Зазначено, що оприбуткування об’єктів основних засобів та нематеріальних активів відображається за Дт субрахунків 101 - 122 та Кт субрахунків 141 - 143; водночас відображаються зміни в капіталі за Дт субрахунку 402 Кт субрахунку 401.


Лист від 13.05.2015 р. №  31-11420-08-25/15808