Новини

Поліпшення об’єкта операційної оренди

03.11.2015 / 15:27
Поліпшення об’єкта операційної оренди

ДФС України повідомлено, що відповідно до п. 11 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу при розрахунку амортизації основних засобів і нематеріальних активів згідно з п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, визначеній станом на 31.12.2014 р. відповідно до статей 144 — 146 та 148 цього Кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Зазначено, що балансова вартість об’єкта основних засобів, збільшена на суму поліпшень (ремонту) орендованих основних засобів, здійснених до 01.01.2015 р. і сформованих станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку, амортизується відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 01.01.2015 р.


Лист від 21.10.2015 р. № 22220/6/99-95-42-03-15