Лист

Факторингові операції

24.11.2015 / 10:40
Факторингові операції

ДФС України повідомлено, що відповідно до пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) не є об’єктом оподаткування ПДВ факторингові операції, об’єктом яких є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступ-лення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи. 

Зазначено також, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операція з відступлення платником податку (клієнтом) права грошової вимоги до боржника на користь іншого платника (фактора) згідно з таким договором факторингу та платежі, які сплачуються фактором на користь клієнта в оплату за відступлення права грошової вимоги в межах договору факторингу, оскільки вони є складовою операції факторингу.

(Лист від 05.11.2015 р. №  23655/6/99-99-19-03-02-15)