Новини

Проставлення апостиля

03.12.2015 / 12:30
Проставлення апостиля

З 20.11.2015 р. набрав чинності наказ Мін’юсту України, яким затверджено Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, та Порядок підготовки нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації.

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до двох робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадку відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів. За надання послуг з проставлення апостиля справляється плата у розмірах, визначених законодавством.

Встановлено, що проставлення апостиля на документах, поданих до Мін’юсту України, до набрання чинності цим наказом, здійснюється відповідно до законодавства, що діяло на дату їх подання. Визнано таким, що втратив чинність, власний наказ від 25.09.2012 р. № 1418/5.


Наказ від 11.11.2015 р. № 2268/5