Новини

Звільнення від оподаткування

21.12.2015 / 11:50
Звільнення від оподаткування

Змінами, внесеними до Податкового кодексу України, передбачено, що тимчасово, до 01.07.2017 р., платники ПДВ, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом. Ця норма поширюватиметься на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у п. 187.1 ст. 187 та п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України, припадає на звітні (податкові) періоди до 01.07.2017 р. Встановлено, що тимчасово, до 01.07.2017 р., звільнятимуться від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. У разі застосування зазначеної пільги норми п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України не застосовуватимуться в частині товарів/послуг, не-оборотних активів, суми ПДВ з вартості яких було включено до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.


Закон від 24.11.2015 р. № 812-VIII