Новини

Податкові перевірки

25.12.2015 / 15:20
Податкові перевірки

Затверджено новий Порядок подання заяви про проведення електронної перевірки

У Мін’юсті України зареєстровано 08.12.2015 р. за № 1522/27967 наказ Мінфіну України, яким затверджено Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки.

Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків (далі - електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 ст. 77 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб’єктів господарювання мікро-, малого, середнього підприємництва; інших платників податків.

Електронна перевірка проводиться на підставі заяви платника податків про проведення електронної перевірки (далі - Заява), яка подається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Заява та документи, передбачені пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, можуть бути подані платником податків до контролюючого органу в один із таких способів: рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного; безпосередньо до контролюючого органу; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Рішення про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки приймається керівником контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви.

Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки надсилається платнику податків у визначеному ст. 42 глави 2 розділу II Податкового кодексу України порядку не пізніше наступного робочого дня від дати його прийняття.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міндоходів України від 03.06.2013 р. № 143.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.


Наказ від 20.11.2015 р. № 1040