Новини

Працевлаштування за кордоном

25.12.2015 / 19:40
Працевлаштування за кордоном

З 23.12.2015 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Згідно з цими умовами ліцензіат зобов’язаний:

провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб’єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства, та за наявності укладеного між ліцензіатом і клієнтом письмового договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії;

до укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно ознайомити відвідувача із загальною інформацією про можливість працевлаштування у відповідного іноземного роботодавця, характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;

не пропонувати відвідувачам/клієнтам посередництво у їх працевлаштуванні за кордоном за видами діяльності, що заборонені або зайняття якими тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України, держави перебування чи міжнародними нормами;

своєчасно подавати відомості про чисельність працевлаштованих за кордоном осіб у порядку, встановленому органом ліцензування;

надавати на запит органу ліцензування інформацію про укладені договори про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

вести журнал єдиного обліку клієнтів;

перевіряти наявність у клієнтів, які працевлаштовуються за посередництвом ліцензіата, документів, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання відповідних робіт/надання послуг згідно з міжнародними нормами та/або вимогами законодавства держави працевлаштування;

забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планових і позапланових перевірок відповідно до положень законодавства стосовно додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

сприяти особам, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні, у вирішенні питань правового і соціального захисту та інформувати їх про механізм добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.


Постанова від 16.12.2015 р. № 1060