Новини

Перерозподіл ПДФО по-новому

06.01.2016 / 09:39
Перерозподіл ПДФО по-новому

У парламенті зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селищ та міст районного значення».

Документом, зареєстрованим за № 3754, пропонується внести зміни до низки статей Бюджетного кодексу України, згідно з якими уточнюються окремі норми кодексу, зокрема щодо розширення джерел формування доходів бюджетів сіл і селищ за рахунок запровадження розподілу податку на доходи фізичних осіб, що передбачатиме зарахування 25% вказаного податку до сільських і селищних бюджетів.

Як зазначають автори законопроекту, за чинного розподілу ПДФО, а саме: 25% - Держбюджету, 15% - обласним бюджетам, 60% - районним бюджетам, містам обласного значення і об’єднаним територіальним громадам, бюджети місцевого самоврядування рівня села і селища залишаються майже повністю позбавленими фінансового ресурсу навіть на забезпечення утримання апаратів сільських і селищних рад.

Тому зарахування 25% ПДФО до сільських і селищних бюджетів є об’єктивно необхідним кроком, який забезпечить справедливий розподіл найвагомішого ресурсу місцевих бюджетів.

Також пропонується тимчасово, до об’єднання міст районного значення в територіальні громади, привести доходи і видатки міст районного значення до доходів і видатків міст обласного значення із обмеженнями щодо видаткових повноважень, а саме, не передавати на фінансове забезпечення з міст районного значення: професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (ПТУ і технікуми); соціальний захист (соціальні допомоги, дитячі виплати, субсидії); медико-санітарну освіту.