Новини

Ліцензування діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та відходів залізничним транспортом

11.01.2016 / 15:00
Ліцензування діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та відходів залізничним транспортом

Кабінетом Міністрів України затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом. Зазначені умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також кадрових, організаційних, технологічних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом (далі — вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню).

Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (повністю або частково).

Зазначено, що суб’єкт господарювання під час провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (повністю або частково), зобов’язаний:

зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування;

зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування;

повідомляти у письмовій формі органу ліцензування про зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж протягом одного місяця з дня настання таких змін;

забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.


Постанова від 09.12.2015 р. № 1168