Державна реєстрація

25.01.2016 / 16:00
Державна реєстрація

З 13.01.2016 р. набрав чинності наказ Мін’юсту України, яким затверджено форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Установлено, що документи у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, подані до 01.01.2016 р. на розгляд Мін’юсту України та його територіальним органам, у тому числі через посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, підлягають розгляду державними реєстраторами, посадовими особами Мін’юсту України та його територіальних органів у строки та у порядку, передбачені законодавством, що діяло на дату подання таких документів.

Також зазначено, що до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), створеного відповідно до Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV, а також функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань; виписки з Єдиного державного реєстру, сформовані за результатом проведених реєстраційних дій, надаються у паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків, проставляння підпису та печатки державного реєстратора; оприлюднення установчих документів юридичної особи здійснюється на веб-сайті Мін’юсту України.

Визнано такими, що втратили чинність, власні накази від 14.12.2012 р. № 1842/5 та від 02.11.2015 р. № 2140/5.

(Наказ від 06.01.2016 р. № 15/5)