Новини

Підвищуємо інвестиційну привабливість держави

02.02.2016 / 17:30
Підвищуємо інвестиційну привабливість держави

Кабінет Міністрів України опублікував текст поданого до Верховної Ради України звіту про хід і результати виконання Програми діяльності КМУ у 2015 році.

У ньому зазначається, що Урядом України розроблено та впроваджено концепцію дерегуляції, проведено перший етап реформування податкової системи, завдяки чому значно спростилися умови ведення бізнесу в країні.

Зокрема, встановлено норми, які дали змогу удосконалити систему адміністрування податків, скоротити кількість податків і зборів, звітів та відповідно часові витрати бізнесу на їх підготовку, а також отримати «канікули» малого бізнесу — час без проведення перевірок контролюючих органів і додаткові можливості для розвитку (скорочено кількість податків і зборів — з 22 до 11; запроваджено мораторій на два роки на проведення перевірок малого бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн.  гривень на рік); систему електронного адміністрування податку на додану вартість).

Також з’явився новий електронний сервіс — «Обмін розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами».

Зазначається також, що станом на 31 грудня 2015 р. кількість платників, які здійснили реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних становить 203 080 платників (136 тис.  за відповідний період 2014 року).

У звіті інформується про вжиття заходів щодо гармонізації національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку і фінансової звітності із законодавством Європейського Союзу (проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»); удосконалення чинної системи державного регулювання трансфертного ціноутворення (усунено суперечності та конкретизовано окремі норми з урахуванням міжнародного досвіду та оптимального поєднання фіскальної та регулюючої функції оподаткування, що сприятиме зростанню ділової активності в Україні (Закон України від 15.07.2015 № 609-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)»).

Зазначається, що результатом реформування ДФС, розпочатого у другій половині 2015 р. стало: затвердження нової структури центрального апарату ДФС, сформованої відповідно до функціональних напрямів, що оптимізувало роботу ДФС та дало можливість скоротити штат; оновлення кадрового складу центрального апарату ДФС; скорочення кількості податкових інспекцій в Україні з 311 до 161 (постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 892).

У рамках проведення стратегічної інституційної реформи ДФС, розробленої за підтримки МВФ, Урядом внесено на розгляд Верховної Ради України, зокрема, такі важливі законопроекти: Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби (реєстраційний номер 2177а). (Проектом передбачається оптимізувати територіальні органи ДФС шляхом позбавлення митниць статусу юридичних осіб та визначення їх як відокремлених структурних підрозділів територіальних органів ДФС, а також удосконалити порядок розгляду скарг на дії посадових осіб митниць); Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень бюджету (реєстраційний номер 2178а). (Передбачається спростити процедуру адміністративного оскарження грошових зобов’язань платниками податків шляхом встановлення однорівневої системи. Єдиним рівнем оскарження буде центральний апарат ДФС).

Таким чином, перший етап реформування ДФС дав змогу зменшити адміністративне навантаження на платників податків та розпочати перехід до сервісного характеру взаємодії з платниками, що в майбутньому сприятиме зростанню рівня податкової культури та в підсумку підвищить інвестиційну привабливість України, — підкреслюється у звіті.


Сергій СОБУЦЬКИЙ