Новини

Ринок природного газу по-новому

04.02.2016 / 17:10

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу».

Законодавчим актом статтю 232 Митного кодексу України доповнено частиною другою такого змісту:

"2. Митний контроль та митне оформлення обсягів природного газу за операцією з заміщення природного газу (бекхолу) здійснюється відповідно до заявленого митного режиму на підставі документів, передбачених пунктом 5 частини першої статті 335 цього Кодексу, а також акту приймання-передачі природного газу між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави (окремо по кожному пункту приймання-передачі газу) та/або перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища, що містить інформацію про обсяги природного газу за операцією бекхолу.

Порядок здійснення митного контролю за обсягами природного газу за операцією бекхолу визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

Під операцією бекхолу розуміється операція, при якій приймання-передача природного газу здійснюється шляхом документального оформлення зустрічних потоків:

природного газу, який знаходиться в суміжних газотранспортних системах, -перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави по кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;

природного газу, який знаходиться у газотранспортній системі та/або знаходиться у газосховищах України під митним контролем, - перевізником-оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища без його фізичного закачування/відбору в/з газосховища.

Відповідальність за декларування обсягів природного газу за операцією бекхолу несе декларант. Органи доходів і зборів не відшкодовують будь-які майнові претензії осіб, які мають повноваження стосовно відповідних обсягів природного газу.

Законом також доповнено статтю 232 Митного кодексу частинами третьою і четвертою.

Згідно з доповненнями, "митне оформлення природного газу, переміщеного трубопровідним транспортом через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) здійснюється на підставі даних актів приймання-передачі природного газу між сторонами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та оперативного балансового рахунку (ОБР) за звітний період (місяць), між перевізниками-операторами газотранспортних систем України та суміжної іноземної держави".

Законом також передбачено, що митне оформлення у відповідний митний режим балансуючих обсягів природного газу здійснюється протягом 30 днів після закінчення дії угоди (договору) між сторонами зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Законопроект зареєстровано за №3074.