Новини

Зупинити сумнівні фіноперації

09.02.2016 / 15:20

Мінфін зобов’язав аудиторів та бухгалтерів повідомляти Держфінмоніторинг про підозри щодо фінансових шахрайств.

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, визначені суб’єктами первинного моніторингу. Згідно із Законом вони зобов’язані виявляти, реєструвати та повідомляти Держфінмоніторинг про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. Це операції, щодо яких у суб’єкта виникають підозри, які ґрунтуються на ознаках, визначених у статті 16 Закону. Про це, зокрема, йдеться в п. 5 р. VI Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (наказ від 22.12.2015 р. № 1160).

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які надають бухгалтерські або аудиторські послуги, згідно із Положенням зобов’язані повідомляти про свої підозри щодо фінансових операцій замовника послуг з контрагентами. Підозрілими можна вважати операції, що є ризиковими, не відповідають фінансовому стану та звітності, або ж до яких були залучені особи, які пов’язані із здійсненням терористичної діяльності, або до яких застосовано міжнародні санкції.Таким чином, Наказом Міністерства фінансів затверджено положення, яке регулює діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу і визначає їх обов’язки:

  • призначити відповідальних осіб за проведення фінансового моніторингу;
  • розроблювати та оновлювати правила і програми здійснення фінмоніторингу;
  • ідентифікувати та верифікувати клієнтів;·управляти ризиками;
  • виявляти фіноперації, що підлягають фінмоніторингу та які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення;·
  • зупиняти підозрілі фіноперації тощо.