Новини

Нарахування єдиного внеску у 2016 році

01.03.2016 / 10:30

Абзацом першим п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених, зокрема, у п. 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) частини першої ст. 4 цього Закону, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Згідно з частиною третьою ст. 7 зазначеного Закону нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

Згідно з п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ для платників — фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, базою нарахування єдиного внеску є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.


ДОВІДКОВО

Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (п. 4 частини першої ст. 1 Закон про ЄСВ).


Єдина ставка

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 909 до Закону про ЄСВ, які набрали чинності з 01.01.2016 р., для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, встановлено єдиний розмір єдиного внеску на рівні 22% до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску.

Враховуючи новий розмір єдиного внеску та норми статей 7 та 8 Закону № 928, можемо обчислити мінімальні та максимальні суми, що доведеться сплатити кожній фізичній особі — підприємцю за себе.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2016 р. відповідно до Закону № 928 встановлено:

з 01.01.2016 р. — 1378 грн.;

з 01.05.2016 р. — 1450 грн.;

з 01.12.2016 р. — 1550 грн.

Мінімальну заробітну плату у 2016 р. відповідно до Закону № 928 встановлено на рівні:

з 01.01.2016 р. — 1378 грн.;

з 01.05.2016 р. — 1450 грн.;

з 01.12.2016 р. — 1550 грн.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску у 2016 р.:

з 01.01.2016 р. — 34 450 грн. (1378 × 25);

з 01.05.2016 р. — 36 250 грн. (1450 × 25);

з 01.12.2016 р. — 38 750 грн. (1550 × 25).

Якщо сума доходу (прибутку) перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, то єдиний внесок сплачується лише з урахуванням цієї величини, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі — підприємцю, становитиме:

з 01.01.2016 р. — 7579 грн. (34 450 × 22%);

з 01.05.2016 р. — 7975 грн. (36 250 × 22%);

з 01.12.2016 р. — 8525 грн. (38 750 × 22%).

Оскільки, як зазначалось вище, для фізичних осіб — підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), а для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, — не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, то мінімальна сума єдиного внеску для приватних підприємців у 2016  р. становитиме:

з 01.01.2016 р. — 303,16 грн. (1378 × 22%);

з 01.05.2016 р. — 319 грн. (1450 × 22%);

з 01.12.2016 р. — 341 грн. (1550 × 22%).

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску, а також терміни подання звітності для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, залишилися незмінними.

Платники єдиного внеску, зазначені у п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Тобто фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування сплачуватимуть єдиний внесок за 2016 р. дo 10.02.2017 p.

Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачуватимуть єдиний внесок за кожний квартал до 20 числа наступного місяця, тобто щокварталу за 2016 р. до:

  • 20.04.2016 р., останній день сплати — 19 квітня;
  • 20.07.2016 р., останній день сплати — 19 липня;
  • 20.10.2016 р., останній день сплати — 19 жовтня;
  • 20.01.2017 р., останній день сплати — 19.01.2017 р.

З 01.01.2016 р. фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, виключено з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.