Новини

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про фінансову реструктуризацію»

31.03.2016 / 12:00

Метою законопроекту, зареєстрованого за №3555, є створення ефективного та дієвого механізму добровільної фінансової реструктуризації боргів підприємств України та їх досудової санації.

Законопроект розроблено за участю експертів Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з урахуванням міжнародних стандартів та світового досвіду проведення фінансової реструктуризації.

Законопроектом, зокрема, пропонується визначити:

 

  • умови участі боржника та кредиторів у процедурі фінансової реструктуризації, а також участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та державних банків у такій процедурі;
  • основні засади співробітництва між кредиторами під час проведення процедури фінансової реструктуризації;
  • зобов’язання боржника щодо надання інформації та проведення огляду його господарської діяльності;
  • умови отримання боржником фінансування під час проходження процедури фінансової реструктуризації.

 

Законопроектом також пропонується визначити інституційну роль спостережної ради та секретаріату, як спеціальних органів, що створюються для організації та проведення процедури фінансової реструктуризації та регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.

Відповідно до положень законопроекту міжвідомча спостережна рада включатиме представників Національного банку, Мінфіну, Мінекономрозвитку України та Мін’юсту.

При цьому, Законопроектом встановлено, що фінансова реструктуризація здійснюється на основі договору. Для підвищення ефективності розгляду спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації, Законопроектом передбачено особливий порядок вирішення спорів в арбітражі, а саме - створення арбітражного комітету, який буде призначати арбітрів зі списку затвердженого спостережною радою. Спори будуть вирішуватися відповідними арбітрами. Арбітражний процес буде регулюватися спеціальним арбітражним регламентом.

З метою створення додаткових стимулів для участі у процедурі фінансової реструктуризації положеннями Законопроекту передбачено особливий податковий режим при оподаткуванні окремих операцій, пов’язаних з проведенням процедури фінансової реструктуризації та захист від визнання правочинів недійсними.

Законопроектом пропонується визначити строк дії Закону "Про фінансову реструктуризацію" протягом трьох років з дати набрання ним чинності. Такий строк дозволить оцінити успішність проведення процедури фінансової реструктуризації в України та порівняти результати з досвідом інших країн. У разі отримання позитивних результатів строк дії цього Закону може бути подовжено.