Новини

Врахування різниць від знецінення активів

21.04.2016 / 13:50

ДФС України повідомлено, що згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу станом на 01.01.2015 р. банк зобов’язаний здійснити перерахунок резерву у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів.

Резерв, сформований банком у зв’язку із зменшенням корисності активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності станом на кінець 2014 р., у сумі, що не перевищує ліміт у розмірі 30% вартості, яка розраховується як сукупна балансова вартість активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшена на суму резерву за такими активами, згідно з даними фінансової звітності за 2014 р., вважається резервом на 01.01.2015 р., визнаним для оподаткування. Сума перевищення резерву над таким лімітом не змінює об’єкт оподаткування поточного або попередніх податкових (звітних) періодів, у тому числі не збільшує та не зменшує фінансовий результат до оподаткування, та вважається перевищенням резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах.

Позитивна (від’ємна) різниця між резервом, розрахованим відповідно до розділу III Податкового кодексу на кінець 2014 р., та резервом на 01.01.2015 р., визнаним для оподаткування згідно з цим пунктом, збільшує (зменшує) фінансовий результат до оподаткування рівними частками протягом трьох років.

Зазначено, що ⅓ суми позитивної (від’ємної) різниці, яка виникла відповідно до абзацу третього п. 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, банк повинен розділити на чотири квартали 2016 р. та враховувати по ¼ кожний звітний квартал у деклараціях з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком за I квартал 2016 р., півріччя 2016 р., три квартали 2016 р., 2016 р.

(Лист від 08.04.2016 р. № 7859/6/99-99-19-02-02-15)