Новини

НБУ знизив облікову ставку

21.04.2016 / 17:20

Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 19% річних з 22 квітня 2016 року. Це стало можливим завдяки суттєвому послабленню ризиків для цінової стабільності. Водночас удосконалено операційний дизайн монетарної політики


У березні 2016 року, як і очікувалося, тривала тенденція до уповільнення інфляції, рівень якої досяг 20,9% у річному вимірі. Також продовжилося зниження базової інфляції — до 15,0%. У цілому споживча інфляція в I кварталі 2016 року становила 1,6%, що менше від очікувань, зазначається у повідомленні НБУ.

Послаблення інфляційного тиску відбулося завдяки стриманій монетарній та фіскальній політиці, слабкому внутрішньому попиту та стабілізації інфляційних очікувань.

Тимчасове посилення напруги на валютному ринку, яке спостерігалося в січні-лютому 2016 року, не мало суттєвого впливу на рівень інфляції. Це пов’язане з тим, що фактори, які тиснули на обмінний курс, одночасно сприяли збільшенню пропозиції продовольчих товарів і, як наслідок, зниженню цін у країні. Політика Національного банку на валютному ринку була спрямована на згладжування надмірних коливань обмінного курсу, що також сприяло обмеженню інфляційного тиску. У березні ситуація на валютному ринку стабілізувалася завдяки зростанню цін та попиту на український експорт. Як наслідок, це створило умови для зміцнення курсу гривні.

Національний банк зберіг незмінним прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року і 8% на кінець 2017 року, що збігається з його інфляційними цілями.

Більшість факторів, які зумовили інфляцію нижче від прогнозу в І кварталі, мають короткостроковий характер. Протягом наступних кварталів з високою ймовірністю їх вплив може нівелюватися. Водночас дезінфляційний тренд буде підтримувати проведення виваженої фіскальної політики та ефект від зміцнення обмінного курсу гривні в березні-квітні 2016 року.

Національний банк також зберіг прогноз темпів зростання реального ВВП — 1,1% в 2016 році та 3% в 2017 році. Крім того, прогноз дефіциту поточного рахунку майже не змінився порівняно з попередніми оцінками (2,3 млрд.  дол. США або 2,7% ВВП у 2016 році та 1,8 млрд.  дол. США або 1,9% ВВП у 2017 році).

Ризики для більш високої інфляції порівняно з цільовими показниками, що стримували пом’якшення монетарної політики в І кварталі, з часу попереднього засідання Правління НБУ з монетарних питань суттєво послабшали. Зокрема, політична напруга знизилася завдяки  формуванню нового Уряду, а зовнішні ризики — завдяки відновленню транзиту українських товарів через РФ та поступовому зростанню цін на вітчизняний експорт. Натомість, сьогодні ключовим ризиком залишається затримка з поновленням співпраці України з МВФ. Відповідно, критично важливою є рішучість нещодавно сформованого Уряду продовжувати нагальні реформи.

У разі подальшого зниження ризиків для цінової стабільності,  в тому числі після успішного завершення другого перегляду Програми розширеного фінансування з МВФ, Національний банк продовжить пом’якшення монетарної політики.

Крім того, Правління Національного банку прийняло рішення про вдосконалення операційного дизайну монетарної політики. Відтепер Національний банк установлює облікову ставку та проценту ставку за ключовим інструментом монетарної політики на одному рівні. В умовах структурного профіциту ліквідності, який спостерігається в банківській системі, таким інструментом є операції з розміщення депозитних сертифікатів на двотижневий строк. Сьогодні на них припадає основна частина обсягу всіх розміщених депозитних сертифікатів, а операції з ними мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку.

Уніфікація облікової ставки та ставки за двотижневими депозитними сертифікатами (наразі на рівні 19%) забезпечить вдосконалення першої ланки трансмісійного механізму монетарної політики, тобто управління короткостроковими процентними ставками на міжбанківському грошово-кредитному ринку. У подальшому зміни облікової ставки як орієнтиру вартості грошей та відповідні зміни процентних ставок на міжбанківському ринку транслюватимуться в зміни процентних ставок за іншими фінансовими активами (зокрема, державними цінними паперами) та роздрібних ставок комерційних банків за кредитами та депозитами. Чіткість і передбачуваність змін облікової ставки сприятиме формуванню ефективного монетарного трансмісійного механізму, через який Національний банк забезпечуватиме управління інфляційними процесами.

Також у рамках зміни операційного дизайну монетарної політики Національний банк оптимізував процедури та набір інструментів управління ліквідністю.

Водночас Правління Національного банку вважає, що поточні економічні умови та баланс ризиків дозволяють продовжити лібералізацію валютного регулювання після відновлення співпраці з МВФ.

Новий детальний макроекономічний прогноз буде опубліковано і Інфляційному звіті 25 квітня 2016 року.

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 26 травня  2016 року.